Hovedbestyrelse, Økonomi med mere CVR årsrapport vedtægter Landsindsamling

01.
Vores organisation

Til kamp for retfærdighed

En skål for frihed i det dengang fascistiske Portugal kostede i 1960 to studerende syv års fængsel. Denne begivenhed kunne let være blevet forbigået, som så mange andre uretfærdigheder er blevet det før og siden.

I stedet kom denne begivenhed til at betyde dannelsen af en verdensomspændende bevægelse, der kæmper for menneskerettighederne.

Vi er uafhængig af politiske interesser og religiøs overbevisning. Vores research og kampagner er udelukkende finansieret af vores medlemmers bidrag. 

Vi afholder international generalforsamling hvert andet år med deltagelse af repræsentanter fra lande med nationale afdelinger. Generalforsamlingen kaldes 'det internationale rådsmøde' eller på engelsk The International Council Meeting (ICM). ICM er vores øverste beslutningsorgan, og det er her organisationens strategier, overordnede politikker samt eventuelle ændringer i vision og mission vedtages. ICM vælger også den internationale bestyrelse (IEC), som udgør den øverste daglige politiske ledelse af organisationen.

Den internationale bestyrelse udpeger Generalsekretæren, som er ansvarlig for den daglige udførelse af vores internationale anliggender og leder af det internationale sekretariat. Det internationale sekretariat ligger i London og fungerer som organisationens hovedkvarter. 

Amnesty i Danmark
Vores danske sektions arbejde koordineres fra sekretariatet i København, som beskæftiger cirka 40 medarbejdere og et antal frivillige. Her bearbejdes oplysninger fra det internationale sekretariat til danske kampagner og aktioner, ligesom danske indsatser, lobbyarbejde og mobilisering koordineres herfra. Det er Hovedbestyrelsen der ansætter den danske generalsekretær.

Reagér
02.
Vores Hovedbestyrelse

Mød vores hovedbestyrelse

Vores danske ledelse består af en hovedbestyrelse på syv personer samt en suppleant, som vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling på landsmødet.

Hovedbestyrelsen indkalder til landsmødet i februar måned via vores medlemsblad og hjemmeside.

Ønsker du at rette henvendelse til bestyrelsen kan du skrive direkte til hovedbestyrelseslederen på: olimylius@gmail.com

Efter afstemningen på Amnesty International Danmarks generalforsamling d. 25.april 2020 er hovedbestyrelsens medlemmer:

 

Oliver de Mylius – Leder

Sara Abawi - Viceleder

Kristoffer Nilaus Olsen - Kasserer

Anne Katrine Andersen - Hovedbestyrelsesmedlem

Solveig Nisbeth - Hovedbestyrelsesmedlem

Ole Ankjær Madsen - Hovedbestyrelsesmedlem

Mikala Satiya Rørbech  - Hovedbestyrelsesmedlem

Sheila Ørnstrup - Suppleant

Sådan arbejder Hovedbestyrelsen
03.
Vores arbejdsplads

Vores sekretariat

Den daglige drift af Amnesty Internationals danske afdeling varetages af de dygtige medarbejdere på sekretariatet i København.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Vi arbejder vi på mange forskellige måder med at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer og arbejdsbetingelser for alle på sekretariatet.

Mød vores sekretariat
04.
Vores økonomi

Økonomi og årsrapporter

Her finder du fakta og tal om vores arbejde i de forløbne år. Det er her, du kan se, hvad dit bidrag, bliver brugt til.

Hele det økonomiske grundlag for vores arbejde er baseret på midler fra private støtter og fonde, der ligesom os tager menneskerettighederne personligt og derfor ønsker at bidrage til forsvaret af disse rettigheder gennem Amnesty International. Endvidere modtager vi et tilskud fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. Tilskuddet udgør under 2 % af vores omsætning

Vi er en organisation, der er godkendt af indsamlingsnævnet til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen og kan foretage indsamlinger uden anmeldelse og efterfølgende indsendelse af regnskab.

Derfor benytter vi os af en bred vifte af indsamlingsværktøjer, der i varierende grad indbefatter:

  •          Indstik og annoncer i trykte medier
  •          Hvervning på gaden (Facere)
  •          Indsamling via elektroniske platforme som hjemmeside, sociale medier, mobiltelefoner, sms etc.
  •          Annoncering på nettet, i TV og Radio
  •          90-numre og andre telefoniske muligheder
  •          Testamentariske gaver
  •          Afholdelse af arrangementer.
  •          Landsindsamling

De indsamlede midler bruges til at styrke menneskerettighederne i Danmark og udlandet ved at kombinere dokumentation af menneskerettighedsovertrædelser, lobbyarbejde, mediearbejde og mobilisering af aktivister for at opnå den største gennemslagskraft. 

Vi er meget bevidste om vores ansvar for at forvalte medlemmernes støtte på en måde, så vi opnår størst værdi af hver enkelt krone i menneskerettighedsarbejdet. Derfor stræber vi også efter størst mulig gennemsigtighed og ansvarlighed igennem alt vores arbejde, inklusiv forvaltningen af de midler vi modtager.

En del af vores udgifter går til løn. Vi tilstræber et lønniveau, hvor vi ikke er lønførende i vores sektor, men hvor niveauet stadig er rimeligt for medarbejderne. Vores højst lønnede medarbejder er generalsekretæren, hvis månedsløn i juli 2019 udgjorde 68.893 kr. inkl. pension og før skat.

Journalnummer ved indsamlingsnævnet 14-921-00035
CVR nummer 21 53 94 14