Vores værdicharter

Omdrejningspunktet for vores arbejde med at skabe en god arbejdsplads er – udover menneskerettighederne − vores værdicharter
01.
Grundlæggende værdier

Amnesty som arbejdsplads

Sådan arbejder vi for at skabe en god arbejdsplads.

• Menneskeværd: Amnestys arbejde med menneskerettigheder er båret af respekt for, at vi alle har samme værdi som mennesker

• Retfærdighed: Amnestys arbejde er baseret på idéen om, at alle mennesker har krav på en retfærdig og fair behandling af myndigheder og medborgere

• Handling: Evnen til at handle hurtigt og målrettet er afgørende for, at Amnesty har udviklet sig til den organisation, vi er i dag – fra den forsigtige start tilbage i tresserne til i dag, hvor vi er verdens største og mest handlekraftige menneskerettighedsorganisation.

Mangfoldighed

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Stor mangfoldighed og bredde i sammensætningen af ledere og medarbejdere, prakti-kanter og frivillige er fundamentet for en kreativ og kompetent arbejdsplads − hvor der sker øget læring, udvikling og nytænkning på tværs af etniske, kulturelle, faglige og andre skel.

Omsorgs- og trivselspolitik

I Amnesty arbejder vi på mange forskellige måder på at sikre et godt arbejdsmiljø og gode rammer og arbejdsbetingelser for alle på sekretariatet. 

Åbenhed

"Med ærlighed kommer man længst." Vi tror på åbenhed og gennemsigtighed.

Derfor fortæller vi gerne hvordan vi bruger din støtte og om vores Generalsekretær Trine Christensens arbejds og lønvilkår.

Et aktivt middel hertil er vores særlige omsorgs- og trivselspolitik, hvor vi ridser retningslinjerne op for, hvordan vi som arbejdsplads skal handle, når en kollega er i en kritisk situation, eksempelvis i forbindelse med sygdom, dødsfald, stress, skilsmisser osv.

Kompetenceudvikling

Det er vigtigt for Amnesty, at medarbejderne løbende videreudvikler sig fagligt og personligt, så de er klædt på til at varetage både nuværende og fremtidige arbejdsopgaver på en professionel og kompetent måde. Derved sikrer vi både medarbejderens og Amnestys udvikling på kort og på langt sigt. Det er den enkelte leders ansvar konstant at motivere medarbejderne til udvikling. Det er således et tema i både MUS og de årlige lønsamtaler. Den enkelte medarbejder har dog selv et hovedansvaret for at være aktiv i forhold til egen udvikling. For at sikre gode retningslinjer for medarbejdernes løbende udvikling, har Amnesty Danmark udviklet en særlig kompetenceudviklingsstrategi, der er tæt koblet til Amnestys internationale strategi, mål og prioriteringer.

Amnestys danske afdeling

I dag er der ca. 50 fastansatte medarbejdere i vores danske afdeling. Herudover er en række timelønnede medarbejdere og funktionærer tilknyttet vores Face2Face- og telemarketing- programmer, og mange frivillige og praktikanter er tilknyttet de forskellige afdelinger.