Danmark: Vi skal have en ny voldtægtslov!

Aktionen er afsluttet...

...og underskrifterne sendt afsted. Tilmeld dig vores gratis sms-service og få automatisk besked, næste gang vi har en underskriftsindsamling.

01.
Kort sagt

Danmark skal have en ny voldtægtslovgivning!

Det er på tide, at Danmark får en ny voldtægtslovgivning, som beskytter ofrene bedre end i dag. Den lov skal baseres på manglende samtykke. Det vil sige et grundlæggende princip om, at sex skal være frivilligt. Skriv under, og vær med til at lægge pres på regeringen.

Er det ikke frivilligt, er det voldtægt. Sådan lyder det fra Kirstine Holst, som selv har været udsat for en voldtægt:

”En samtykkebaseret voldtægtslovgivning vil sikre os retten til vores egen krop og forpligte os til at udvise ansvar for hinanden. Sex skal være frivilligt, og hvis det ikke er det, så er det voldtægt.”

Den nuværende lov lægger imidlertid vægt på, at der skal have været vold eller trusler om vold, før der er tale om voldtægt. Amnesty har gennemgået samtlige afgjorte domme i voldtægtssager fra maj 2017 til maj 2018, og de viser, at der er et alt for stort fokus på, om voldtægtsofferet kæmpede imod eller sagde fra.

Kirstine Holst taler til vores demonstration for en ny voldtægtslovgivning foran Christiansborg den 25. november 2018. 

Loven tager ikke hensyn til, hvordan flertallet af ofre reagerer på et overfald; nemlig ved at stivne og være ude af stand til at råbe eller kæmpe imod. I Kirstines situation, sagde hun faktisk fra, men:  

”Mit ’nej’ havde ingen værdi under voldtægten og heller ikke under retssagen,” siger hun.

Er der ikke fysisk vold involveret, er det altså meget vanskeligt, for ikke at sige næsten umuligt, at bevise en voldtægt i Danmark som loven er i dag.

Din underskrift kan flytte regeringen fra et nej til et ja. Vi er så tæt på at have et flertal i Folketinget, så vi mangler bare det sidste pres fra befolkningen, før vi er i mål.

Kræv, at den danske voldtægtslovgivning fremover understreger det helt indlysende: Sex skal være frivilligt! 


02.
Myter

Hvad er samtykke ikke

Der er mange myter og fordomme om, hvad en samtykkebaseret lov betyder i praksis. Vi svarer her på de tre hyppigste misforståelser:


Det er ikke omvendt bevisførelse!

En samtykkebaseret voldtægtslov betyder ikke, at der pludselig vil blive en masse uskyldige dømt. Eller at den anklagede pludselig skal bevise sin uskyld. Det er stadig, præcis som nu, anklagemyndigheden som skal bevise, at der er sket en forbrydelse. Det vil sige, at den tiltalte stadig er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Dét, der ændrer sig, er, hvad de skal bevise. Fremfor at retssagen har fokus på, hvad ofret har gjort for at sige fra, vil der nu også komme et fokus på om sex er frivilligt.

Der skal ikke indhentes en skriftlig tilladelse før sex

Du får ikke brug for hverken NemID eller en skriftlig kontrakt, før du kan have sex fremover. Det handler bare om, at begge parter sikrer sig, at den anden er med på det, der foregår. For eksempel er det svært at få et ja fra en sovende eller meget beruset person.

Loven er ikke bare ord mod ord

I de andre lande, der har en samtykkebaseret voldtægtslov, bliver der anmeldt flere voldtægter. Det bliver altså lettere for ofre at få adgang til retssystemet og dermed retfærdighed. Desuden ved vi fra andre sammenhænge, at lovgivning har indflydelse på holdninger i samfundet. En ny juridisk definition af voldtægt kan altså på sigt betyde en kulturændring. Og det har vi brug for.

03.
Video


04.
Fakta

Baggrund

I dag bliver kun et fåtal af voldtægter i Danmark anmeldt til politiet. Tal fra Justitsministeriet viser, at mere end 5.000 danske kvinder hvert år er udsat for voldtægt eller forsøg på det. I 2017 anmeldte 944 personer en voldtægt til politiet, og ud af de sager endte 94 med domfældelse.

10 europæiske lande, herunder England, Skotland, Tyskland, Belgien og Sverige har i dag en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. Det vil sige, at begge parter i ord eller handling skal have udtrykt ønske om sex.

Samtykke er en menneskerettighed, som sikrer individet retten til sin egen krop. Den danske regering har i 2014 ratificeret Istanbulkonventionen. Det er Europarådets konvention, som skal beskytte kvinder mod vold. Den kræver, at voldtægt skal defineres som sex uden samtykke. Derfor er regeringen faktisk forpligtet til at lave denne lovændring.