Om Lifeline

01.
Sådan fungerer Lifeline

Hvad er Lifeline?

Amnesty Internationals researchere er på plads verden over. De følger med i lokale forhold, de indsamler fakta og øjenvidneberetninger, hvis der sker menneskerettighedskrænkelser, og de vurderer, hvordan vi bedst kan ændre sagens udfald.

Hvis de vurderer, at en underskriftsindsamling vil kunne gøre en forskel, sendes den ud til samtlige Amnesty-sektioner verden over. Sammen er vi stærke!

Du får en e-mail eller en sms med sagens kerne og kan hurtigt skrive under. Hvis du har brug for mere information, kan du altid læse mere på www.amnesty.dk/reagér

I løbet af 24 timer kan vi samle mere end 40.000 underskrifter, som så bruges til at lægge pres på de relevante myndigheder. Det kan være en politiker, embedsmand, ambassadør eller dommer, som modtager underskrifterne sammen med et appelbrev. Hvis det er muligt, tager vi et personligt møde. 

Er det sikkert at skrive under?
Når du skriver under på Lifeline-sager her på amnesty.dk, beder vi om din mailadresse. Det gør vi, fordi vi skal kunne stå inde for, at hver underskrift er unik. 

Dit mobilnummer eller e-mail kommer aldrig med på underskriftslisterne. Her skriver vi dit navn eller "anonym", hvis vi ikke kender det.

Vi holder naturligvis løbende øje med, at dette ikke har konsekvenser for dig, hvis du fx ønsker at rejse til det pågældende land. Vi har ingen eksempler på, at individer, som har skrevet under på vores aktioner, har oplevet konsekvenser af nogen art. Såfremt det mod forventning skulle blive tilfældet, ændrer vi øjeblikkeligt praksis. 

Tilmeld dig Lifeline

Sådan samler vi underskrifter

I Amnesty International Danmark samler vi underskrifter ind på mange måder. Fx: 

  • Via vores aktionsnetværk Lifeline (e-mail og sms)
  • Via hjemmesiden www.amnesty.dk/reagér
  • Via Facebook (opsamles på hjemmesiden)
  • Via underskriftslister, som vores frivillige går rundt med

Når det er muligt, beder vi om din e-mailadresse og dit telefonnummer. Det gør vi for dels at kunne verificere, at din underskrift er unik, dels for at sikre os, at du kun tæller med én gang. Når vi afleverer underskriftslister til myndigheder mm, er de altså renset for dubletter. Skriver du under flere steder, tæller du altså kun én gang. Har vi kun dit mobilnummer beder vi dig med jævne mellemrum opdatere dine oplysninger af samme årsag.

Vi afleverer kun dit navn, ikke anden info. Kender vi ikke dit navn, optræder du som anonym. 


02.
Det gør en forskel

Det gør en forskel

Vi opnår løbende store resultater. Dine underskrifter er med til at redde liv.

Næsten 200.000 danskere er med i vores aktionsnetværk Lifeline. Sammen kan vi hurtigt reagere, når mennesker verden over bliver udsat for overgreb.

Vi opnår løbende store resultater. 

Selvom vi ikke altid opnår, at eksempelvis en fange frigives, kan en underskriftsindsamling stadig være med til, at fangens forhold forbedres. Vi har set eksempler på, at fangen efterfølgende fik lægehjælp, stillet en advokat til rådighed, eller blev udsat for mindre chikane fra fængslets ansatte, takket være den internationale bevågenhed. Små fremskridt tæller også!

Fordi det virker
03.
Fra sms til e-mail

Fra sms til e-mail

Har du modtaget en sms, hvor vi beder om din e-mailadresse? Så er det fordi, vi fremover også vil bruge e-mail til at indhente underskrifter fra vores Lifeline-netværk.

Når du vælger at få aktionerne via e-mail, får du mere information om dem, vi aktionerer for. Du får også mere information om, hvad der sker med din underskrift og hvilke resultater din underskrift er med til at skabe for menneskerettighederne.

Samtidig sparer vi en masse penge på sms’er, som vi i stedet kan bruge på at undersøge krænkelser og påvirke magthavere til at overholde menneskerettighederne.

Husk, din underskrift gør en forskel – om du sender den via e-mail eller sms. Tak fordi du er med til at kæmpe for alles ret til liv, retfærdighed og værdighed.

Opdatér dine oplysninger