01.
Bliv medlem

Vær med i Amnesty


Menneskerettighederne er under et voldsomt pres i disse år – der er for alvor brug for et stærkt folkeligt modsvar!

Som medlem lægger du pres på politikere og regeringer, så de overholder menneskerettighederne.

Du er med i arbejdet for at redde folk fra tortur, fangekældre og fra dødsgangen.

Du forhindrer, at mennesker bliver diskrimineret på grund af deres køn, seksualitet eller etnicitet.

Du beskytter ytringsfrihed og bekæmper censur, så alle kan ytre sig frit uden frygt for at blive anholdt eller forfulgt. 

Du får Amnesty-bladet fire gange årligt samt tilbud om at deltage i særlige arrangementer og aktiviteter.

Du er med til at bestemme, hvad Amnesty skal arbejde med i fremtiden.

På grund af dig kan vi redde liv.

02.
Menneskerettighederne under pres

Menneskerettighederne er under pres

Verden over bryder stater og væbnede grupper international ret. Samtidig har regeringers kortsigtede egeninteresser, repressive sikkerhedslove og et sårbart FN-system ført til et omsiggribende globalt angreb mod både helt basale frihedsrettigheder og de internationale organer, som historisk er skabt til at beskytte menneskerettighederne. 

”Historisk set har europæiske regeringer været bannerførere for menneskerettighederne, men aktuelt ser opbakningen desværre skrøbelig ud. Hvis den udvikling fortsætter, så risikerer vi i Europa indirekte at give legitimation til regimer verden over, hvor borgeres tilværelse bygger på magtens nåde, og mennesker intet sted har at henvende sig, når deres rettigheder krænkes” 
Trine Christensen, generalsekretær i Amnesty Danmark.  

Bliv medlem
03.
Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi

Amnestys arbejde er bygget op om research, der er med til at dokumentere menneskerettighedskrænkelser verden over. Vi arbejder ud fra princippet: Dokumenter, informer og aktioner!

Vi bestræber os på at være tilstede, hvor menneskerettighedskrænkelserne finder sted, og vi har researchere i felten verden over. Vores researchere indsamler dokumentation for de krænkelser der desværre finder sted mange steder på kloden. Det kan være ved at interviewe de mennesker, der har oplevet eller været udsat for krænkelser eller igennem observationer i fx krigszoner, på fængselsgangen eller i flygtningelejre.

Derudover samarbejde vi med læger, der dokumenterer skader fra tortur eller ulovlige brug af kemiske våben, og vi benytter satellitfotos fra udsatte områder til at bevise angreb over større befolkningsgrupper.

Alle disse typer for dokumentation bruger vi til at aktionere og handle på sager, hvor vi igennem internationalt pres og lobbyisme kan ændre lovgivninger, få uskyldige ud af fængsler eller få stillet de ansvarlige magthavere til ansvar for overgreb på civile.

 

Derfor er Amnestys research uundværligt i kampen for at få menneskerettighedskrænkelserne op i dagens lys og gøre en forskel.

Donatella Rovera, Researcher for Amnesty 

Bliv medlem
04.
Relateret indhold
@amnesty

DC Comics have added their first non-binary character, "Kid Quick" 👏 https://t.co/Bm3Gv4NAi6