01.
Kvinders kamp

Kampen for kvinders rettigheder og ligestilling

Her er fem eksempler på, hvordan Amnesty har kæmpet for kvinders rettigheder

1. Danmark

Sex uden samtykke = voldtægt

En gammeldags lovgivning og forældede kønsstereotyper står i vejen for voldtægtsofres retssikkerhed i Danmark. Lovgivningen er forældet, fordi der skal være en tilstedeværelse af vold eller trusler om vold.

Vi har længe arbejdet for, at den danske regering skal indføre en ny voldtægtslov, hvor samtykke er omdrejningspunkt. #letstalkaboutyes kæmper for en ny voldtægtslovgivning baseret på samtykke.

2. Burkina Faso

Et skridt nærmere at forbyde tvangsægteskab

Burkina Faso er et af de lande i verden med allerflest tvangsægteskaber. I nogle regioner bliver op mod halvdelen af pigerne giftet bort, inden de fylder 18 - nogle helt ned til 11-års alderen. Det sker, selvom ægteskab med en mindreårig er forbudt ifølge landets grundlov.

Efter internationalt pres fra Amnesty har de lokale myndigheder endelig gjort det nemmere at retsforfølge sager om tvangsægteskab. Et vigtigt skridt i den rigtige retning!

3. Irland
Endeligt har kvinder ret til sikker og lovlig abort

Som et af de sidste lande i Europa, afskaffede Irland sit forbud mod abort i januar 2019. Et resultat af mange års dedikeret arbejde fra Amnesty i samarbejde med flere andre menneskerettighedsorganisationer.

Vores kampagne ” She’s not a criminal” åbnede op for, at kvinder kunne dele deres oplevelser. Et initiativ, der var med til at fjerne den skam og stigmatisering, der er knyttet til abort i Irland.


4. Iran

Støt kvinders ret til at gå uden hijab

Ifølge Iransk lovgivning kan piger på helt ned til ni år risikerer straf i form af bøder og fængsling for at gå uden hijab.

24-årige Yasaman gjorde oprør mod denne lov og er nu dømt til ti års fængsel for at tage sin hijab af og opfordre andre kvinder til at gøre det samme. Amnesty kæmper for at øge den internationale opmærksomhed omkring kvinders rettigheder i Iran. Vi giver ikke op før de diskriminerende love er blevet fjernet, og Yasaman er blevet løsladt.

5. Argentina

Fremskridt for kvinders ret til at bestemme over egen krop

Argentina tillader kun abort efter voldtægt, eller hvis moderens liv er i fare. Op mod en halv million gravide argentinske kvinder sætter hvert år livet på spil under illegale og risikofyldte aborter.

Amnesty har arbejdet for at ændre abortlovgivningen i Argentina, og den nyvalgte præsident har tilkendegivet, at han vil støtte en lovændring.

Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og Amnesty fortsætter arbejdet for kvinders ret til at bestemme over egen krop. Både i Argentina og i resten af verden.


02.
Støt kvinders rettigheder

Vær med!

Støt kvinders rettigheder.

Kvinders ret til at bestemme over egen krop, egen uddannelse og egne valg.

Vær med i kampen for kvinders rettigheder i dag.

Giv et engangsbidrag