Fordele ved at betænke Amnesty

01.
Fordele

Fordele ved at betænke Amnesty

Hvis du ønsker at efterlade en gave til Amnesty, kan du oprette et testamente. Uden et testamente vil arven blive fordelt efter arveloven til dine slægtninge. Har du ingen slægtninge, tilfalder hele arven staten.


Boafgift

Amnesty er som hjælpeorganisation fritaget for boafgift. Det betyder, at hvis du efterlader et legat eller en procentdel af din arv til Amnesty, vil det fulde beløb gå til vores arbejde med at sikre menneskerettighederne for alle i verden. Derfor er ingen arv for stor eller for lille.

Din ægtefælde betaler heller ikke boafgift, men tvangsarvinge som børn, børnebørn og forældre betaler 15 % og andre arvinger betaler 25% i tillægsboafgift. På grund af særlige udregningsregler giver det ca. 36,26 % i afgift.

Der er et bundfradrag, som reguleres hvert år (i 2021 hedder beløbet 308.800 kr.) - af dette beløb betales der ikke boafgift (men stadig tillægsboafgift, hvis man skal betale det)

Lad Amnesty betale boafgiften for dine arvinger

Det kan være en økonomisk fordel for dine arvinger, hvis du betænker en velgørende organisation i dit testamente. Ved at gøre Amnesty til arvemodtager på betingelse af, at vi betaler boafgiften for de andre arvemodtagere, kan du give en større del af arven til dine efterladte. På denne måde kommer donationen både Amnesty og dine øvrige arvinger til gode.

Giv en større del af din arv til dine efterladte


Din arv kan sikre flere flotte resultater som disse