LANDSMØDE 2020 Landsmøde Danmark

01.
Hovedbestyrelse

 

HOVEDBESTYRELSE

Det er hovedbestyrelsen, der lægger den politiske og strategiske linje for indsatsen i dansk afdeling. Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for prioriteringen af foreningens økonomiske ressourcer og de årlige budgetter, og at foreningen ledes i overensstemmelse med dens formålsparagraf og de beslutninger, som landsmødet og den internationale generalforsamling træffer. 

 


02.
Stil op til hovedbestyrelsen

STIL OP TIL HOVEDBESTYRELSEN

Brænder du for menneskerettighederne? Så tag del i Amnestys medlemsdemokrati og meld dig til hovedbestyrelsen. Amnestys hovedbestyrelse vælges hvert år på landsmødet, og alle, der har været medlem af Amnesty i mindst seks måneder, må stille op til. Hver kandidat skal opstilles af fem stemmeberettigede medlemmer, som alle tilkendegiver, at de støtter medlemmets kandidaturet. Opstillingen og stillererklæringer skal være sekretariatet i hænde senest den 1. marts kl. 16.00.

Der skal på landsmødet 2020 vælges tre ordinære medlemmer og en suppleant.

I forretningsordenen for generalforsamlinger § 6, stk. 1 er anført: “[…] Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstilling finde sted på generalforsamlingen. […]”

Der vil således ikke være mulighed for at opstille kandidater til hovedbestyrelsen på landsmødet.

Hvis du overvejer at stille op til valg næste år, men gerne vil vide mere om hovedbestyrelsens arbejde, kan du kontakte Amnestys hovedbestyrelsesleder Oliver de Mylius på e-mail: odemylius@amnesty.dk

Har du allerede besluttet at stille op, kan du kontakte sekretariatsleder Anita Andersen, som vil hjælpe dig med mere information og retningslinjer for opstilling. Tlf. 33 45 65 65 / aandersen@amnesty.dk

Det er vigtigt. Det er spændende. Det er lærerigt.

Du kan læse kandidaternes opstillings-erklæringer her: (opdateres løbende)

Sara Abawi

John Hansen

Solveig Nisbeth Henriksen

Kristoffer Nilaus Olsen

 Sheila Ørnstrup

 

 

 

 


03.
Arbejdsgruppe

ARBEJDSGRUPPE: ORGANISATION OG ØKONOMI

I denne arbejdsgruppe kan du få uddybet hovedbestyrelsens beretning om Amnestys danske aktiviteter og økonomiske forhold fra Amnestys formand og kasserer. Der vil være debat om hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt behandling af eventuelle forslag til landsmødebeslutninger.