LANDSMØDE 2019 Landsmøde Danmark

01.
Debat & foredrag

Landsmødet inspirerer dig til at tage kampen op

Vi er i fuld gang med at planlægge dette års landsmøde
Vi glæder os til gode debatter, vigtige snakke og socialt samvær.

 Her er det foreløbige foredragsprogram (opdateres løbende)


02.
POPULISME, FRYGT - OG HÅB

POPULISME, FRYGT - OG HÅB   

Mød Carsten Jensen

 

Er vi som fællesskab holdt op med at håbe og handle - og betyder det, at fællesskabets sidste skanse bliver hadet og frygten? Det og mange andre spørgsmål forsøger forfatteren Carsten Jensen at give svar på i en samtale, der tager udgangspunkt i hans bog ”Kældermennesker”, hvor menneskerettigheder spiller en central rolle.

 


03.
DANSK-SYRISK PAR KÆMPER FOR FLYGTNINGE

 

DANSK-SYRISK PAR KÆMPER FOR FLYGTNINGE 

Mød Rawan Abdullah og Martin Thaulow

 

Rawan Abdullah kom til Danmark i 2014 som syrisk flygtning. Kort efter mødte hun fotografen Martin Thaulow på et asylcenter på Bornholm, hvor han ville lave en dokumentarfilm om beboerne. I dag er de gift og kæmper sammen for at skabe forståelse for mennesker, der har måttet forlade deres hjemlande på grund af krig og forfølgelse. Deres ambition er at få danskerne til at se, at flygtninge er helt almindelige mennesker, der drømmer om det samme som dem – et liv i tryghed. Og det er der ikke i Rawans hjemland, hvor folk stadig bliver anholdt, tortureret og slået ihjel, hvis de siger deres mening om regimet. Derfor er hun dybt taknemmelig for, at det er lykkes hende at skabe et nyt liv i Danmark med sine to børn, der føler sig hjemme på klippeøen og i deres nye familie. Men med regeringens paradigmeskifte har usikkerheden og uvisheden sneget sig ind. Derfor fortsætter Rawan og Martin kampen for flygtninges rettigheder – blandt andet ved at fortælle deres egen historie, der viser, at kærlighed og medmenneskelig forståelse kan binde folk sammen på tværs af religion og grænser.
Kom og hør deres inspirerende historie og se samtidig en række af Martins flotte portrætter fra hele verden af mennesker på flugt.


04.
HVOR ER DE?

HVOR ER DE?

Mød Halmurat Harri Uyghur og Lene Winther

 

Med sociale medie kampagner og stædige spørgsmål kræver pårørende til de op mod en million uighurere svar fra Kina. Amnesty International vurderer, at op mod én million mennesker bliver tilbageholdt i genopdragelseslejre i det nordvestlige Kina. Ifølge styret sker det for at undgå ekstremisme og terrorisme og for at opnå ”etnisk helhed”. Reelt kan en smule kontakt til familien uden for Kina sende indbyggerne i lejre med hjernevask og tortur. Familierne til langt de fleste får ingen information overhovedet om deres pårørende. Mød den inspirerende aktivist Halmurat Harri Uyghur, hvis forældre har været forsvundne i mere end et år. Halmurat var en af de første, der offentligt afkrævede svar på, hvor hans forældre er, og han har siden stiftet organisationen Uyghur Aid for at hjælpe de mange i samme situation som ham selv. Lene Winther, Kinakorrespondent på Berlingske og vært på det anerkendte ugentlige program Kinasnak, fortæller om udviklingen i Kina og om hendes interviews med nogle af de mange, der er flygtet til Tyrkiet med hjerteskærende historier om savn og angst, for hvad der sker for de efterladte familiemedlemmer i Xinjiang.

 


05.
SÅDAN TÆNDER ILDSJÆLE FLAMMEN HOS ANDRE

 

SÅDAN TÆNDER ILDSJÆLE FLAMMEN HOS ANDRE 

Mød tre inspirerende ildsjæle

 

I denne session kan du møde tre helt almindelige mennesker, der bruger en stor del af deres tid og kræfter på at gøre en forskel for de mange – og få.

Salam Aldeen blev i 2016 anholdt for menneskesmugling, fordi han reddede bådflygtninge ud for Lesbos, der var i fare for at drukne. Han blev heldigvis løsladt og fortsætter sit vigtige arbejde på den græske ø.

Mads Nygaard var i fire år én af hovedkræfterne bag Venligboerne, men bruger nu al sin tid på De Uledsagedes Rejsehold, der genforener flygtningebørn med deres familier efter års adskillelse.

Eman Ahmad er en erfaren youth- og universitetsaktivist, der blandt andet har været med til at planlægge og afholde Amnestys European Youth Meeting i Paris.

Hør dem fortælle om, hvordan de med deres engagement og entusiasme har fået rusket op i danskerne og sat fokus på, at hvert enkelt menneske har en værdi i sig selv og skal behandles ordentligt.


06.
VOLDTÆGT I DANMARK

VOLDTÆGT I DANMARK

Mød bl.a. Helle Jacobsen, der er programleder for køn i Amnestys Danmark og Kirstine Holst som er voldtægtsoverlever. 

 

Danske kvinder oplever store barrierer når de søger adgang til retfærdighed efter en voldtægt. Med 5100 voldtægter og forsøg på voldtægt og kun omkring 900 årlige anmelder og ca 90 domme er der næsten straffrihed for voldtægt. Hør om Amnestys nyeste research på området, og om, hvad der skal til, for at styrke retssikkerheden for voldtægtsofre.

 


07.
HVOR STÅR KAMPEN FOR KLIMAET?

 

 

HVOR STÅR KAMPEN FOR KLIMAET? 

Mød Connie Hedegaard

Klimaforandringerne er en af verdens største udfordringer, som truer millioner af menneskers adgang til basale menneskerettigheder som rent vand, mad, bolig og sundhed. Ofte forværres allerede eksisterende diskrimination og marginalisering når klimaet forandres. Klimaforkæmpere udsættes mange steder for forfølgelse - både fra staten og andre aktører med store investeringer på spil. Få en status på kampen for klimaet fra en af de vigtigste kræfter i denne arena igennem mange år, tidligere klimakommissær Connie Hedegaard. Hvor står den internationale klimakamp? Hvor er de største udfordringer? Er Paris-aftalen andet end smukke ord på et papir? Hvad er de næste skridt i klimakampen? Og hvorfor  har det overhovedet relevans for Amnesty?


08.
STOP KRIGEN MOD NARKO

STOP KRIGEN MOD NARKO

Gennem årtier har stater brugt enorme ressourcer på en fejlslagen strategi om kriminalisering og hårde straffe for at forhindre narkotikamisbrug. Det har medført grove krænkelser af menneskerettighederne for allerede marginaliserede grupper og gjort narkotika til en global kriminel industri. Lær mere om, hvordan en ny politik for narkotikakontrol kan tage udgangspunkt i retten til sundhed og andre menneskerettigheder.

 


09.
AKTIVIST-TRÆF

 

AKTIVIST-TRÆF

Millioner af mennesker verden over deltager i Amnestys aktivisme, hvor de frivilligt og ulønnet gør en indsats for menneskerettighederne. Aktivismen har aldrig været vigtigere end nu, både for at skabe direkte resultater for udsatte rundt om i verden og for at styrke Amnesty som bevægelse. På dette års landsmøde har vi søndag formiddag et aktivisttræf, hvor aktivister fra hele landet er inviteret til at dele ud af deres resultater og erfaringer, og hvor du kan høre mere om, hvad du selv kan gøre. Der er rigtig mange tilbud og deltagende Amnesty-grupper, så du kan godt glæde dig!


10.
HOVEDBESTYRELSE

HOVEDBESTYRELSE

Det er hovedbestyrelsen, der lægger den politiske og strategiske linje for indsatsen i dansk afdeling. Hovedbestyrelsen har desuden ansvaret for prioriteringen af foreningens økonomiske ressourcer og de årlige budgetter, og at foreningen ledes i overensstemmelse med dens formålsparagraf og de beslutninger, som landsmødet og den internationale generalforsamling træffer. Hovedbestyrelsen samles til syv ordinære møder årligt.

På landsmødet vil der lørdag formiddag være en interview-runde i plenum, hvor en interviewer vil spørge ind til kandidaternes opstilling og mærkesager. Selve valget foregår søndag, hvor der vil være indlagt en stemmepause i løbet af formiddagen, og valgresultatet annonceres kl. 12.00. Der vil efter landsmødet officielle slutning blive afholdt første (konstituerende) hovedbestyrelsesmøde.

 


11.
STIL OP TIL HOVEDBESTYRELSEN

STIL OP TIL HOVEDBESTYRELSEN

Brænder du for menneskerettighederne? Så tag del i Amnestys medlemsdemokrati og meld dig til hovedbestyrelsen. Amnestys hovedbestyrelse vælges hvert år på landsmødet, og alle, der har været medlem af Amnesty i mindst seks måneder, må stille op til. Hver kandidat skal opstilles af fem stemmeberettigede medlemmer, som alle tilkendegiver, at de støtter medlemmets kandidaturet. Opstillingen og stillererklæringer skal være sekretariatet i hænde senest den 1. marts kl. 16.00.

Der skal på landsmødet 2019 vælges fire ordinære medlemmer og en suppleant.

I forretningsordenen for generalforsamlinger § 6, stk. 1 er anført: “[…] Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstilling finde sted på generalforsamlingen. […]”

Der vil således ikke være mulighed for at opstille kandidater til hovedbestyrelsen på landsmødet.

 

 

 

 

Hvis du overvejer at stille op til valg næste år, men gerne vil vide mere om hovedbestyrelsens arbejde, kan du kontakte kontakt Amnestys formand Sophie Rytter

Tlf. 22 27 54 57 / e-mail: rytter@amnesty.dk

Har du allerede besluttet at stille op, kan du kontakte sekretariatsleder Anita Andersen, som vil hjælpe dig med mere information og retningslinjer for opstilling

Tlf. 33 45 65 65 / aandersen@amnesty.dk

Det er vigtigt. Det er spændende. Det er lærerigt.

Du kan læse kandidaternes opstillingserklæringer her:

Anne Katrine Andersen (genopstiller)

Michael Danielsen

Medine Duvarci

Ole Ankjær Madsen (genopstiller)

Oliver de Mylius (genopstiller)

Mikala Satiya Rørbech


12.
ARBEJDSGRUPPE: ORGANISATION OG ØKONOMI

ARBEJDSGRUPPE: ORGANISATION OG ØKONOMI

I denne arbejdsgruppe kan du få uddybet hovedbestyrelsens beretning om Amnestys danske aktiviteter og økonomiske forhold fra Amnestys formand og kasserer. Der vil være debat om hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer samt behandling af forslag til landsmødebeslutninger.


13.
KONCERT MED MELANKOLSKE MATTIS

KONCERT MED MELANKOLSKE MATTIS

Lørdag aften kan du opleve koncert med MATTIS.

Han har været Ugens Uundgåelige på P3 og har spillet koncerter på blandt andet Roskilde Festival, Smukfest og på tysk tv. Sidste forår udgav den fremadstormende danske singer/songwriter Mattis så sin roste debut-EP ”Into the Night”, og nu får du mulighed for at opleve hans mørke stemme og melankolske sange ved en intim koncert med gåsehudsgaranti.