Generalforsamling

01.
Information

Generalforsamling

Om få uger skulle vi have afholdt landsmøde sammen på på Hotel Nyborg Strand. Men på grund af forbud mod større forsamlinger i lyset af den aktuelle COVID19-krise, er dette års landsmøde desværre aflyst.

I stedet inviterer hovedbestyrelsen til online generalforsamling. Som organisation har vi brug for at få afholdt generalforsamlingsdelen af landsmødet, og derfor har hovedbestyrelsen i samarbejde med dirigent af landsmødet igennem 25 år, advokat Claus Høxbro, har besluttet at afholde online generalforsamling lørdag d. 25. april fra kl. 10.00-12.00

Vurderingen er, at vi med en online generalforsamling bedst muligt lever op til vedtægtsforpligtelserne under de her ekstraordinære omstændigheder.

Vi er meget kede af, at vi ikke kan mødes på Nyborg Strand i år, men håber at så mange som muligt, har lyst til at deltage i medlemsdemokratiet online i stedet.

Tilmeldingsfristen er d. 23. april kl. 12.00

Med venlig hilsen
Leder af hovedbestyrelsen

Oliver de Mylius

................................................................................

Tilmelding til generalforsamling 2020 er lukket.

Alle tilmeldte medlemmer har modtaget en mail med link til mødet på lørdag d. 25.april

Er du tilmeldt, men mangler at modtage mailen, kan den ligge i dit spamfilter. Hvis ikke kan du kontakt Anita Andersen på aa@amnesty.dk eller telefon 50 123 321.


DAGSORDEN 25. APRIL 2020 Kl. 10.00 - 12.30

LØRDAG D. 25. APRIL

10.00 Velkomst og åbning af generalforsamling
10.05 Valg af dirigent
10.10 Praktiske informationer og gennemgang af dagsorden
10.20 Valg af referenter, særligt udvalg m.v.
10.30 Gennemgang af regler for hovedbestyrelsesvalg og FØU-valg
10.45 Hovedbestyrelsens mundtlige beretning 
11.05 kassererens beretning 
11.20 Debat og godkendelse af beretninger
11.40 Stemmepause
11.50 Internationalt
12.00 Beslutninger (valg af statsautoriseret revisor, fastlæggelse af kontingent, tidspunkt for næste års landsmøde) 
12.05 Annoncering af valgresultater 
12.15 Fri debat og evt.
12.30 Afslutning af generalforsamling


Praktiske oplysninger

Her finder du information om den praktiske og tekniske afholdelse af generalforsamlingen

QA Generalforsamling.pdf

Hovedbestyrelsesvalg

Hovedbestyrelsesvalg

Fundraising og økonomiudvalget

FØU-VALG

Kontakt

Hovedbestyrelsesleder Oliver de Mylius odemylius@amnesty.dk

Sekretariatsleder Anita Andersen aa@amnesty.dk