01.
VALG AF FUNDRAISING- OG ØKONOMIUDVALG

VALG AF FUNDRAISING- OG ØKONOMIUDVALG
På generalforsamlingen skal der vælges to medlemmer for to år. Endvidere vælger hovedbestyrelsen yderligere et medlem for to år.


KANDIDATER 2020
 
Ib Ketelsen (valgt 2014 for 2 år, valgt i 2016 for 2 år og valgt i 2018 for 2 år)
Vivi Basballe (valgt i 2018 for 2 år)

Følgende er valgt for 2 år i 2019, og er ikke på valg i 2020 
Carsten Fenger 
Anne Støtt Hansen

Kontakt hovedbestyrelsen, hvis du vil vide mere om udvalgets arbejdsopgaver eller overvejer at stille op næste år. 

Oliver De Mylius: odemylius@amnesty.dk

Deadline for opstilling 2020 var mandag d. 20. april kl. 16.00