01.
HOVEDBESTYRELSESVALG 2020

Der skal på generalforsamlingen 2020 vælges tre ordinære medlemmer og en suppleant.

Opstilling 

I forretningsordenen for generalforsamlinger § 6, stk. 1 er anført: “[…] Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstilling finde sted på generalforsamlingen. […]”

Der var ved fristens udløb opstillet 5 kandidater, men en enkelt kandidat har fortrudt sin opstilling, og derfor er der kun listet fire kandidater her, men fem i kandidater i materialesamling.

Der vil ikke være mulighed for at opstille kandidater til hovedbestyrelsen på generalforsamling 2020, da der stadig er opstillet kandidater nok til at vælge en fuld bestyrelse. 


02.
KANDIDATER

Du kan læse kandidaternes opstillings-erklæringer her:

Sara Abawi

Solveig Nisbeth Henriksen

Kristoffer Nilaus Olsen

Sheila Ørnstrup

Link til videopræsentationer fremsendes pr. mail til alle tilmeldte medlemmer