Menneskerettighederne er under et voldsomt pres – der er for alvor brug for et stærkt folkeligt modsvar!

I Amnesty International arbejder vi for en mere retfærdig verden. Det gør vi med udgangspunkt i menneskerettighederne, og vores arbejde er trebenet: Vi dokumenterer, vi informerer, og vi aktionerer.

Udvidet medlemskab til 145 kroner om måneden omfatter:

  • Sikre og fremme menneskerettighederne
  • Invitation til minimum tre årlige, gratis arrangementer om den aktuelle situation og kamp for menneskerettighederne
  • Medlemsbladet AMNESTY tre gange om året
  • Mulighed for at deltage på Amnestys landsmøde (generalforsamling)
  • Tale- og stemmeret efter seks måneders medlemskab til Amnestys landsmøde, hvor bestyrelsen vælges
  • Kontingentsats, der passer til dine omstændigheder. Satsen er en del af dit månedlige bidrag, men er ikke skattefradragsberettiget.

Som medlem af Amnesty International er du med til at støtte vores arbejde:

  • Vi efterforsker og afslører brud på menneskerettighederne. Vores efterforskere er dér, hvor det sker: I krigszoner, fangelejre og andre steder, hvor mennesker er udsatte. De er i kontakt med mennesker i brændpunkter, og de dokumenterer overgreb – ofte mens krig og uroligheder udspiller sig for øjnene af dem.
  • Vi informerer resten af verden og stopper overgreb. Så snart vi har dokumentation og bevis for overgreb eller diskrimination, sørger vi for, at sandheden kommer frem. Vores efterforskningsteam udarbejder rapporter, analyser og pressemeddelelser i kampen for at oplyse omverdenen.
  • Vi beskytter udsatte menneskers rettigheder. Når et menneskes liv er i fare, starter vi hasteaktioner og underskriftskampagner, der bakkes op af folk fra hele verden. Mobiliseringen lægger pres på magtudøvere, og sådan støtter vi mennesker, der er uskyldigt fængslet, risikerer dødsstraf eller har fået frataget deres rettigheder.

Kontingent, støttebidrag og skattefradrag

Med et udvidet medlemskab bidrager du til Amnestys arbejde ud over medlemskontingentet. Det årlige medlemskontingent er ikke skattefradragsberettiget.

Kontingentsatserne er:
295 kr. om året (alm. kontingentsats)
195 kr. om året (reduceret sats: 19-25 år, studerende, arbejdsledige, pensionister)
50 kr. om året (ung sats: 16-18 år).

Har du almindelig kontingentsats, og støtter du med 145 kr. om måneden, er dit årlige skattefradrag:
12 x 145 kr. – 295 kr. = 1.445 kr.
Vi indberetter det automatisk for dig, hvis vi har dit cpr-nummer.

Ønsker du kun at betale det årlige kontingent uden ekstra medlemsfordele? 

har du mulighed for det her >>