Skriv for Liv i samfundsfag og historie

01.
Skriv for Liv

SKRIV FOR LIV I SAMFUNDSFAG- OG HISTORIEUNDERVISNINGEN

Vil du inddrage sager fra det virkelige liv i din undervisning og styrke elevernes viden om menneskerettigheder?

Centrale læringsmæssige styrker

Skriv for Liv er relevant i forhold til mange af målene for fagene historie og samfundsfag:

  • Sagerne kan sættes ind i en historisk kontekst og kan bruges til at undervise i historiekanon, herunder især FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder
  • Eleverne kan identificere demokratiformer og andre styreformer og kan diskutere demokratiopfattelser og egne muligheder for deltagelse i demokratiet. Eleverne kan diskutere sammenhænge mellem demokrati og retsstat. Eleverne får viden om politiske ideologier og grundholdninger

Skriv for Liv kan indgå i et tværfagligt samarbejde med fagene dansk, engelsk, geografi og kristendom. I forhold til det at skrive breve, lave andre produkter eller undersøge flere kilder, vil I opfylde en række mål inden for fagene samfundsfag, dansk og engelsk. I sprogfagene vil Skriv for Liv kunne bruges til at styrke elevernes viden om kommunikation, sproglige regler, normer og værdier i forskellige kulturer og samfund.