Stærk, udviklingsorienteret og engagerende Generalsekretær til Amnesty International Danmark

Amnesty International er verdens største menneskerettighedsorganisation. På verdensplan har vi 10 millioner medlemmer, og er bredt anerkendt som en af de stærkeste stemmer i kampen for at sikre og beskytte menneskerettigheder for alle.

Menneskerettighederne er under et historisk stort pres. Derfor kræver det en global og koordineret indsats for at sikre, at menneskerettigheder gælder for alle. Amnesty International er på vej med en ny global strategi frem mod 2030. Til at stå i spidsen for implementeringen af denne og dermed også lede arbejdet med at øge opbakningen til arbejdet for menneskerettighederne, søger Amnesty International Danmark en ny generalsekretær.

I Danmark har Amnesty International en årlig omsætning på omkring 80 mio. kr. og 70.000 engagerede medlemmer og aktivister. På vores sekretariat i hjertet af København arbejder ca. 50 medarbejdere med kampagner, aktivisme, fundraising og advocacy. 

Om jobbet

Vores kommende generalsekretær skal med troværdighed og handlekraft være en stærk leder for sekretariatets medarbejdere. Som generalsekretær sikrer du, at Amnesty International går forrest i at sætte menneskerettighederne på den politiske dagsorden ved at styrke det medlemsmæssige engagement, tiltrække og øge samarbejdet med eksterne partnere samt sikre en sund økonomisk funderet organisation i trivsel og udvikling.

Jobbet som generalsekretær for Amnesty International i Danmark kræver solid erfaring med internationale, samfundsrelevante dagsordner samt evnen til at lede dedikerede medarbejdere og skabe engagement blandt medlemmer, aktivister og samarbejdspartnere.

Som generalsekretær skal man bl.a.:

 • Være frontfigur for Amnesty International i Danmark og sikre, at organisationens internationale strategiske målsætninger understøttes, prioriteres og opfyldes gennem den danske strategi og indsatser.
 • Være en samlende figur og lede det danske sekretariat og sikre gode organisatoriske og arbejdsmæssige rammer.
 • Sikre at Amnesty International Danmark er en god og velfungerende arbejdsplads, som med de rette kompetencer og fagligheder, understøtter organisationens virke og fortsatte udvikling.
 • Sikre effektiv og forsvarlig styring af organisationens økonomi og ressourcer, herunder bidrage til at en forøgelse af indtægtsgrundlaget.
 • Skabe de bedste forudsætninger for at bestyrelsen kan træffe strategiske beslutninger og prioriteringer rettidigt og på et veloplyst og velinformeret grundlag.
 • Være en tilgængelig og troværdig repræsentant for Amnesty Internationals arbejde for menneskerettighederne herhjemme og globalt. 

Faglige erfaringer og kompetencer

For at vores kommende generalsekretær kan lykkes, lægger vi blandt andet vægt på følgende faglige kvalifikationer og kompetencer:

 • Minimum 5 års erfaring med ledelse af ledere i en civilsamfundsorganisation eller offentlig organisation på direktionsniveau
 • Erfaring som frontfigur og med at repræsentere din organisation
 • Dokumenteret erfaring med strategiudvikling og implementering
 • Forretningsforståelse samt erfaring med at have det overordnede ansvar for en mellemstor organisations økonomi og ressourcer
 • Erfaring med internationale samarbejder eller arbejdet i en international organisation
 • Dokumenteret erfaring med forandringsledelse

Personlige kompetencer og egenskaber

Amnesty International Danmarks generalsekretær er en synlig og værdibaseret frontfigur både indadtil og udadtil. Vi forestiller os derfor, at du har følgende personlige kompetencer:

 • Du drives af at skabe resultater for en vigtig sag
 • Har strategisk kapacitet og overblik
 • Du kan lede dig selv og din organisation med troværdighed og naturlig gennemslagskraft
 • Er beslutsom, kan prioritere og delegere
 • Kan inspirere og mobilisere dedikerede medarbejdere og aktivister
 • Har gode formidlingsevner både internt og eksternt
 • Er transparent, åben og tillidsvækkende
 • Har stærke relationelle kompetencer og evner at opbygge relationer og netværk ift. fonde, større virksomheder, civilsamfundsorganisationer og politiske aktører
 • Vil være med til at kæmpe for menneskerettighederne

Vi tilbyder

En spændende og udfordrende stilling i en ambitiøs og udviklingsorienteret organisation med engagerede ansatte, medlemmer, samarbejdspartnere og interessenter, som alle er passionerede omkring bekæmpelse af menneskerettighedskrænkelser.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles individuelt og afspejler at Amnesty er en NGO. Forventet tiltrædelse: Snarest muligt.

Ansøgning og proces

Amnesty arbejder for at skabe størst mulig rummelighed og plads til forskellighed. Vi opfordrer derfor alle – uanset etnisk baggrund, religion, handicap, køn, seksuel orientering, alder og uddannelsesmæssig baggrund – til at søge stillingen.

Mercuri Urval medvirker til rekrutteringsprocessen. Yderligere information om stillingen, de ønskede kvalifikationer og ansættelsesprocessen findes i job- og kravprofilen.
Dette kan rekvireres i fortrolighed hos chefkonsulent hos Mercuri Urval Henriette von Essen-Leise enten på tlf. 2943 5048 eller via mail: henriette.von.essen-leise@mercuriurval.com fra medio august 2021.

Ansøgning og CV uploades senest den 3. september 2021 kl. 9. Referencenummer DK-08538.

Der afholdes samtaler den 13. september og 27. september 2021.
Mellem samtalerne gennemføres test, interview og referencetagning af Mercuri Urval.