Bestyrelsesvalg

Bestyrelsesoversigt

Sara Abawi – Leder
Solveig Nisbeth – Viceleder
Kristoffer Nilaus Olsen – Kasserer
Yurdal Cicek – Bestyrelsesmedlem
Nete Kyndesen- Bestyrelsesmedlem
Mikala Satiya Rørbech – Bestyrelsesmedlem
Marie Lykkebo Dreier – Bestyrelsesmedlem

Suppleant: Da Sheila Ørnstrup er udtrådt af hovedbestyrelsen før udløb af opstillingsperioden, er Marie Lykkebo Dreier (valgt som suppleant i 2021) indtrådt som fuldgyldigt medlem.

Valg 2022

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 1 består hovedbestyrelsen af ”7 medlemmer, som vælges af landsmødet. Landsmødet vælger en suppleant.” I henhold til vedtægternes § 9, stk. 2 vælges hovedbestyrelsesmedlemmerne ”For en 2-årig periode, idet der afgår 4 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Suppleanten vælges dog for en 1-årig periode”.

Et medlem er udtrådt af hovedbestyrelsen før udløb af opstillingsperioden, hvorfor der ved valget i 2022, vælges 4 medlemmer for 2 år, samt 1 suppleant for 1 år.

På valg på landsmødet 2022:

Sara Abawi: Valgt i 2018 for 2 år. Valgt i 2020 for 2 år.
Solveig Nisbeth: Valgt i 2020 for 2 år.
Kristoffer Nilaus Olsen: Valgt i 2018 for 2 år. Valgt i 2020 for 2 år.
Marie Lykkebo Dreier: Valgt i 2021 / suppleant

Vil du stille op til bestyrelse?

Kontakt leder af bestyrelsen Sara Abawi, hvis du vil vide mere om hovedbestyrelsens arbejde eller overvejer at stille op. sabawi@amnesty.dk. Deadline for opstilling er 1. marts kl. 16.00.

I forretningsordenen for landsmøder § 6, stk. 1 er anført: ”(…) Er der ikke inden fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstilling finde sted på generalforsamlingen. (…)”

Kandidatopstillinger annonceres her efter 1. marts.