Lørdag 29. april 2023 kl. 13-15.40

Kort og godt – Landsmøde i Amnesty

Medlemsdemokratiet er grundlaget for Amnestys arbejde, og nu har du som medlem chancen for at være med og blive hørt.

Lørdag den 29. april kl. 13 afholder Amnesty digitalt landsmøde for 2023. Det foregår online og kommer til at vare under tre timer.

Se programmet her >

Her kan du være med til at vælge bestyrelsen, høre om årets gang og give din mening til kende om aktiviteterne og økonomien.

Jo flere, der deltager, des stærkere bliver Amnesty. Deltagelse i Amnestys digitale landsmøde er en kort og god måde at støtte Amnesty på. Deltagelse er gratis, og der er træning i brugen af Zoom inden mødet.

Stil op til bestyrelsen

Hvis du har været medlem i mindst et halvt år, har du stemmeret og kan stille op til bestyrelsen. Amnestys bestyrelse vælges hvert år på landsmødet.

Hvis du er under 25 år, kan du desuden stille op som ungdomsrepræsentant i bestyrelsen.

Kontakt gerne bestyrelsesleder Solveig Nisbeth Henriksen snisbeth@amnesty.dk, hvis du er interesseret i at være med eller overvejer at stille op

Hver kandidat skal opstilles af fem stemmeberettigede medlemmer, som alle tilkendegiver, at de støtter medlemmets kandidaturet.

Opstillingen og stiller-erklæringer sendes til landsmødeansvarlig Erik Sørensen esoerensen@amnesty.dk senest den 1. marts kl. 16.00.

Hvis der den 1. marts ikke er opstillet mindst to kandidater flere, end der er brug for, vil det være muligt at stille op indtil senest fem dage før landsmødet. Denne frist er sat for rent praktisk at kunne håndtere afstemningerne elektronisk.

Program for online landsmøde

12.45 Der åbnes for deltagelse i landsmødet

13:00 Velkomst og valg af dirigent, referent, særligt udvalg m.v.

13:15 Gennemgang af regler for bestyrelsesvalg og FØU-valg, samt informationer om valgafholdelse

13:20 Bestyrelsens organisatoriske beretning

13:30 Bestyrelsens økonomiske beretning

13:40 Arbejdsgrupper med spørgsmål

13:55 Bestyrelsen svarer i plenum

14:15 Pause

14.20 Internationalt

14:40 Præsentation af kandidater til valg af bestyrelsen og fundraising og økonomiudvalg

14:55 Stemmepause

15:10 Beslutninger: Fastlæggelse af kontingent, valg af statsautoriseret revisor, tidspunkt for næste års landsmøde

15:20 Præsentation af ny bestyrelse

15:25 Evt.

15:35-15:40 Afslutning og tak