Program lørdag 24. april 2021 kl. 9.00-15.00

08.45 Der åbnes for deltagelse
09.00 Åbning af landsmøde
09.05 Valg af dirigent, praktiske informationer og dagsorden
09.10 Valg af referenter, særligt udvalg mm.
09.15 Valg – Hovedbestyrelsen og præsentation af kandidater
09.50 Valg – Fundraising- og Økonomiudvalget og præsentation af kandidater
09.50 Pause
10.00 Hovedbestyrelsens mundtlige beretning
10.15 Kassererens beretning
10.25 Debat og godkendelse af beretninger
11.00 Stemmepause

11.15 Aktivisme og kampagne
11.25 Arbejdsgruppe, workshop og foredrag
12.20 Tilbagemelding fra arbejdsgruppen om vedtægtsændringer
12.50 Tilbagemelding fra workshop om ny global strategi
13.00 Frokostpause inkl. oplæg 13.15-13.45
13.45 Aktivisme og kampagne
14.00 Tale af Agnès Callamard, international generalsekretær i Amnesty International
14.15 Beslutninger
14.20 Præsentation af ny hovedbestyrelse
14.35 Fri debat og evt.
14.55 Afslutning af landsmøde