Hovedbestyrelsesvalg

Der skal i år vælges fire ordinære medlemmer og en suppleant.

Ifølge vores forretningsorden for landsmødet er opstillingen til hovedbestyrelsen lukket for i år.

I forretningsordenen for landsmøder står der: 

§ 6 Opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen m.v. 

Stk. 1 Kandidater til ledige poster som medlem af hovedbestyrelsen skal opstilles af mindst 5 medlemmer, som er stemmeberettiget til landsmødet. Opstillingen, der skal være underskrevet af såvel kandidaten som de pågældende stillere, skal være sekretariatet i hænde senest den 1. marts kl. 16.00 eller første hverdag efter 1. marts, hvis denne dato falder på en lørdag eller en søndag. Opstilling modtaget pr. e-mail inden fristens udløb godkendes. Er der ikke ved fristens udløb modtaget opstilling af et antal kandidater, der mindst svarer til to mere end antallet af ledige poster i hovedbestyrelsen, kan opstillingen finde sted på landsmødet, med mindre et senere frafald af kandidater inden landsmødet medfører, at hovedhovedbestyrelsen ikke bliver fuldtallig i henhold til vedtægternes § 9. I så fald kræves opstilling af mindst 5 stemmeberettigede medlemmer. 

Kandidater

Link til kandidaternes opstillingserklæringer uploades løbende her på siden, og vil også være at finde i årets materialesamling, som udsendes ca. 4 uger før landsmødet.

Kandidater:
Anne Katrine Andersen (genopstiller)
Yurdal Cicek
Marie Lykkebo Dreier
Amalie Hallberg
Marina Janell
Nete Kyndesen
Malene Posselt
Mikala Satiya Rørbech (genopstiller)
Sheila Ørnstrup (genopstiller)