Vedtægtsændringer

Unges stemme i demokratiet
Amnestys youth-netværk er de senere år vokset støt, og der kommet flere ungdomsmedlemmer til.

Det er vigtigt for Amnesty at være en inspirerede, mangfoldig og inkluderende organisation – også i bestyrelsesarbejdet.

Derfor fremstiller bestyrelsen i samarbejde med youth-gruppen forslag om vedtægtsændringer samt ændring i forretningsordenen for landsmøder, som skal sikre, at unge medlemmer af Amnesty får en plads og en stemme i det organisatoriske arbejde.

Som vedtægterne er nu, kan det være svært at blive valgt ind som ung, da man typisk ikke har så meget erhvervserfaring og/eller bestyrelseserfaring, men vores ungdomsmedlemmer ligger inde med en anden erfaring og indsigt, vi som organisation kan lære af og som gør os klogere. Bestyrelsen håber, at de fremsatte ændringsforslag vil motivere og inspirere flere ungdomsmedlemmer til at tage del i organisationens demokrati.