Zhang Zhan

Opdatering den 3. november 2021:

Det lykkedes den 14. oktober 2021, Zhang Zhan at snakke med sin mor på et videoopkald. Opkaldet varede i fire minutter og ni sekunder, selvom de var blevet lovet fem minutter.

Ifølge hendes mor, så Zhang Zhan stadig meget tynd ud. Tidligere har Zhang Zhan været fikseret i 11 dage for at forhindre hende i at fjerne hendes mad-sonde. Zhang Zhan fortsætter med sine delvise sultestrejke, på trods af hendes mors bøn om at stoppe, for at sikre at hun kan komme hjem efter hendes fængsling er overstået.

Selvom det ikke er lykkedes endnu, vil Zhang Zhans famlie fortsætte med at ansøge om at besøge Zhang Zhan.

Update November 3rd 2021:

Zhang Zhan managed to speak to her mother through a video call on 14 October 2021. The video call lasted four minutes and nine seconds, even though it was supposed to be five minutes.          

According to her mother, Zhang Zhan still seems very thin. Zhang Zhan has previously been restrained for 11 days to prevent her removing her feeding tube. Zhang Zhan continues her partial hunger strike, despite pleas from her mother to stop so as to ensure that she is able to go home after serving her time in prison.      

Despite not having any success so far, Zhang Zhan’s family continue to apply to visit Zhang Zhan

Da millionbyen Wuhan, der var centrum for Covid-19 udbruddet, gik i lockdown, var Zhang Zhan en af ​​de få journalister, der rapporterede om krisen.

Fast besluttet på at få sandheden frem rejste den tidligere advokat til den belejrede by i februar 2020. Via sociale medier rapporterede hun, hvordan myndighederne havde tilbageholdt uafhængige journalister og chikaneret familier til covid-19-patienter. Borgerjournalister som Zhang Zhan var den eneste kilde til ucensureret førstehåndsinformation om epidemien.

Men hun betaler en høj pris for sit arbejde. Journalister, der arbejder uafhængigt og altså ikke for de statskontrollerede medier, bliver forfulgt, fordi de afslører oplysninger, som regeringen hellere vil holde skjult.

I maj 2020 forsvandt Zhang Zhan fra Wuhan. Myndighederne bekræftede senere, at hun var blevet tilbageholdt af politiet i Shanghai, 640 km væk. I juni 2020 påbegyndte hun en sultestrejke for at protestere mod sin tilbageholdelse. I december var hendes krop så svag, at hun måtte deltage i sit retsmøde i kørestol. Dommeren idømte hende fire års fængsel for at “starte skænderier og provokere”.

Zhang Zhan blev overført til Shanghais kvindefængsel i marts 2021. Myndighederne nægter fortsat hendes familie at besøge hende.

Vi bør søge sandheden og søge den for enhver pris,” har Zhang Zhan engang sagt. ”Sandheden har altid været den dyrebareste ting i verden. Den er vores liv

Kræv at Kina løslader Zhang Zhan øjeblikkeligt.

When Wuhan – then the centre of the Covid-19 outbreak in China – went into lockdown, Zhang Zhan was one of the few citizen journalists to report on the unfolding crisis.  

Determined to get the truth out, the former lawyer travelled to the beleaguered city in February 2020. She took to social media, reporting how government officials had detained independent reporters and harassed families of Covid-19 patients. Citizen journalists were the only source of uncensored, first-hand information about the epidemic.   

Working independently of state-controlled media, citizen journalists face constant harassment for exposing information the government would rather keep quiet.  

Zhang Zhan went missing in Wuhan in May 2020. Authorities later confirmed that she had been held by police in Shanghai, 640km away. In June 2020, she began a hunger strike to protest her detention. In December, her body was so weak she had to attend her court hearing in a wheelchair. The judge sentenced her to four years in prison for “picking quarrels and provoking trouble”.  

Zhang Zhan was transferred to Shanghai Women’s Prison in March 2021. The authorities continue to refuse her family visits. 

We should seek the truth and seek it at all costs” Zhang Zhan has said. “Truth has always been the most expensive thing in the world. It is our life.”  

Tell China to free Zhang Zhan immediately.