Janna Jihad

Janna Jihad vil bare gerne have en normal barndom.

Som ethvert andet barn vil jeg gerne kunne spille fodbold med mine venner, uden at der regner tåregas ned over os” siger hun.

Men den 15-årige Janna bor på den israelsk besatte Vestbred. Og hendes liv er præget af systematisk diskrimination og alt andet end normalt.

Da Janna var syv år, dræbte det israelske militær hendes onkel. Jana brugte sin mors telefon til at dokumentere og afsløre den racistiske brutalitet, som hendes landsby blev udsat for af de israelske styrker. Som 13-årig blev Janna anerkendt som en af ​​de yngste journalister i verden. Hun dokumenterer den israelske hærs undertrykkende behandling af palæstinensere, der ofte har dødelig udgang.

Overgrebene indbefatter ransagninger om natten, nedrivning af hjem og skoler og angreb på de lokalsamfund, der kræver deres rettigheder. Særligt palæstinensiske børn er udsatte. Mange er blevet dræbt og såret af israelske styrker. Selvom Israel har forpligtet sig til at overholde Børnekonventionen, er denne beskyttelse ikke udvidet til også at gælde de palæstinensiske børn på Vestbredden. Kun alle israelske børn er beskyttet – også dem, der bor i ulovlige bosættelser nær Janna.

I dag har Jannas modige journalistik gjort hende til centrum for chikane og dødstrusler. Men hun giver ikke op:

Jeg vil vide, hvad frihed betyder i mit hjemland, hvad retfærdighed og fred og lighed betyder, uden at blive udsat for systematisk racisme” siger hun.

Kræv at Israel beskytter Janna Jihad mod diskrimination og vold.

Janna Jihad just wants a normal childhood.

Like any other child… I want to be able to play soccer with my friends without having tear gas canisters rain on us” she says.

But 15-year-old Janna lives in the Israeli-occupied West Bank. Life under systematic discrimination is anything but normal.

 When Janna was seven, the Israeli military killed her uncle. Jana used her mother’s phone to record and expose to the world the racist brutality her community experiences at the hands of Israeli forces. At 13, Janna was recognized as one of the youngest journalists in the world, documenting the Israeli army’s oppressive and often deadly treatment of Palestinians.

This includes night raids, demolishing homes and schools, and crushing communities who stand up for their rights. Palestinian children are particularly affected. Many have been killed and injured by Israeli forces. Israel has signed up to the Convention on the Rights of the Child, yet has failed to extend those protections to Palestinian children in the West Bank. By contrast, Israeli children are protected – even those living in illegal settlements near Janna.

Today, Janna’s principled journalism has marked her out for harassment and death threats. She won’t give up.

I want to know what freedom means in my homeland, what justice and peace and equality means without facing systematic racism” she says. Let’s help her get there.

Tell Israel to protect Janna from discimination and violence.