37 år bag tremmer for fredelige protester

Khun Bedu, Khun Kawrio og Khun Dee De blev i 2008 arresteret for fredelige protester op til Myanmars forfatningsvalg. De blev tortureret og efterfølgende idømt hhv. 35 og 37 års fængsel for at skrive slogans på en mur.

Khun Bedu, Khun Kawrio og Khun Dee De er alle etniske karenere, en af de minoritetsgrupper der bliver udsat for omfattende diskrimination i Myanmar. Som ledende medlemmer i en ungdomsaktivistisk gruppe organiserede de en gruppe lokale systemkritikere til at sende balloner og papirbåde af sted samt påmale mure med deres fredelige politiske budskaber mod Myanmars nye grundlov, der var på valg i 2008. 

10. maj 2008 blev de arresteret for deres aktiviteter. Deres computere, kameraer og personlige dokumenter blev konfiskeret. I 15 dage blev de tre aktivister forhørt og tortureret. De blev slået med stokke, sparket, sat i stressstillinger og udsat for ekstreme temperaturer. Khun Kawrio blev tortureret med simuleret drukning, hvorefter han har haft vand i lungerne og lidt af følgevirkningerne i adskillige måneder, men blev nægtet adgang til lægehjælp.

Efter 15 dages forhør blev de tre dømt af militæret – uden retssag, dommer eller forsvarer. Khun Kawrio og Khun Bedu fik 37 år mens Khun Dee De fik 35 år i fængsel.

De afsoner nu deres straffe i fængsler langt fra deres hjem, så deres familier ikke kan besøge dem eller bringe dem mad, tøj og medicin til at supplere de sparsomme rationer, som Myanmars fængsler uddeler.


Flere end 2.200 politiske fanger

Sagen om de tre karenske aktivister er typisk for hvordan styret i Myanmar holder den politiske opposition nede ved at anklage dem for at underminere statens sikkerhed gennem deres fredelige politiske arbejde. Selv små protestaktioner, som da en gruppe karenske unge søsatte papirbåde med påskriften ”nej” op til forfatningsvalget, bliver straffet hårdt med anholdelser, militære retssager og lange fængselsstraffe.

Aktivister fra minoritetsgrupper risikerer ligesom andre oppositionsgrupper at blive arresteret, udsat for tortur og endda henrettet – blot for at forsøge at gennemføre fredelige protester.
Khun Bedu, Khun Kawrio og Khun Dee De er kun tre ud af Burmas flere end 2.200 politiske fanger. Fængselsforholdene i Burma er kendt for at være umenneskelige. Tortur finder sted dagligt og fangerne får ikke mad nok eller grundlæggende lægehjælp. Politiske fanger flyttes ofte til fængsler langt fra deres families og netværks støtte.