Vi er en global menneskerettighedsbevægelse, der kæmper for en mere retfærdighed verden med frihed og værdighed for hvert enkelt menneske. Det har vi gjort, lige siden den britiske advokat Peter Benenson i 1961 grundlagde Amnesty International i indignation over, at mennesker rundt om i verden blev fængslet, fordi de fredeligt benyttede deres frihedsrettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed.

Ønsket om en mere retfærdig verden er den røde tråd, som igennem årtier har gjort, at helt almindelige mennesker sammen med Amnesty er blevet en del af kampen for menneskerettighederne verden over. I dag er vi med 10 millioner medlemmer og støtter stolte over at kunne kalde os verdens største menneskerettighedsorganisation.

Hvorfor støtte Amnesty?

  • Vi afslører og dokumenterer krænkelser
  • Sammen med vores medlemmer og aktivister lægger vi pres på myndigheder og regeringer for at sikre menneskerettigheder.
  • Vi er uafhængig af partipolitiske interesser og religiøs overbevisning.

Amnesty gennem seks årtier

En enkelt brites indignation over fængslingen af to portugisere er i dag, 60 år senere, blevet til verdens største menneskerettighedsorganisation med næsten 10 millioner medlemmer. Den britiske advokat Peter Benenson skrev et indlæg i avisen The Observer den 28. maj 1961, hvor han lancerede sin brevskrivningskampagne for ni udvalgte fanger fra hele verden.

1960’erne

Apartheid &
Vietnamkrigen

Advokaten Peter Benensons opråb om politiske fanger bliver genoptrykt i en række aviser verden over og bliver startskuddet til bevægelsen Amnesty International. Senere i ly af Vietnam-krigen beslutter Amnesty at anskue forfulgte militærnægtere som samvittighedsfanger.

1960’erne

Apartheid og Vietnamkrig

Amnesty lancerer sin første store kampagne for at afskaffe dødsstraf. Det fører få år senere FN til enstemmigt at vedtage et forbud mod tortur og nedværdigende behandling. En delegation fra Amnesty får adgang til Chile, hvor det nye Pinochet-regime er under anklage for voldsomme brud på menneskerettighederne. I 1977 modtager Amnesty Nobels Fredspris for sit bidrag til frihed, retfærdighed og fred.

1970’erne

Kampagne mod tortur og
Nobels Fredspris

Amnesty lancerer sin første store kampagne for at afskaffe dødsstraf. Koncertturneen ”Human Rights Now” med Sting og Bruce Springsteen besøger 15 lande og bliver set af millioner af mennesker, da den tv-transmitteres på Menneskerettighedsdagen den 10. december 1988.

1980’erne

Afskaf dødsstraf

I 1996 lanceres en global kampagne for oprettelsen af en permanent international straffedomstol, og i 1998 vedtages Rom-statutten, som er det juridiske fundament for Den Internationale Straffedomstol (ICC). Ved årtiets udgang har Amnesty været med til at arbejde på 47.000 fangesager, som er endt med løsladelse.

1990’erne

Den Internationale
Straffedomstol

Arbejdet imod tortur i forbindelse med den amerikansk anførte ”krig mod terror” begynder. Efter flere års arbejde fra Amnesty vedtager FN’s medlemsstater i 2006 at arbejde for en traktat, der skal regulere verdens våbenhandel.

2000’erne

Våbenkontrol og krigen
mod terror

Istanbulkonventionen, Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet, bliver vedtaget i 2011 og træder i kraft i 2014. Årtiet byder også på en række markante sejre for LGBTI-rettigheder og kvinders rettigheder, som Amnesty har arbejdet for at forbedre, herunder afskaffelsen af abortforbud i lande som Irland og Argentina

2010’erne

Retten til egen
krop

© Conall Kearney/Shutterstock/Ritzau Scanpix

Amnesty International, dansk afd.

Amnesty International, dansk afd. i daglig tale kendt som Amnesty Danmark blev stiftet i 1964 og har i dag mere end 70.000 betalende medlemmer. Flere hundrede tusinde danskere støtter os hvert år økonomisk eller ved at aktionere for menneskerettighederne, blandt igennem vores underskriftsindsamlinger. Det giver os en stærk stemme i arbejdet for mennesker, hvis rettigheder bliver krænket verden over.

Vi udgør en af de over 80 nationale sektioner, som danner Amnesty Internationals verdensomspændende, demokratiske medlemsorganisation. Vores danske sektions generalforsamling afholdes en gang om året på landsmødet, hvor der vælges en hovedbestyrelse, godkendes budget og meget andet. Som medlem har du mulighed for at deltage og blive hørt. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Hvem finansierer Amnesty?

Vi er uafhængig af partipolitiske interesser og religiøs overbevisning. Vores research, kampagner, aktioner, fortalerarbejde og undervisning er langt overvejende finansieret af vores faste medlemmer og bidrag fra støtter.

Vi samarbejder desuden med fonde om konkrete menneskerettighedsprojekter i både Danmark og udlandet. Som en naturlig del af vores globale arbejde er midlerne fra Amnestys danske medlemmer også hvert år med til at finansiere vores globale arbejde og vores kriseresearcheres arbejde i verdens brændpunkter.