Vi er en global menneskerettighedsbevægelse, der kæmper for en mere retfærdighed verden med frihed og værdighed for hvert enkelt menneske. Det har vi gjort, lige siden den britiske advokat Peter Benenson i 1961 grundlagde Amnesty International i indignation over, at mennesker rundt om i verden blev fængslet, fordi de fredeligt benyttede deres frihedsrettigheder såsom ytrings- og forsamlingsfrihed.

Ønsket om en mere retfærdig verden er den røde tråd, som igennem årtier har gjort, at helt almindelige mennesker sammen med Amnesty er blevet en del af kampen for menneskerettighederne verden over. I dag er vi med 10 millioner medlemmer og støtter stolte over at kunne kalde os verdens største menneskerettighedsorganisation.

Hvorfor støtte Amnesty?

  • Vi afslører og dokumenterer krænkelser
  • Sammen med vores medlemmer og aktivister lægger vi pres på myndigheder og regeringer for at sikre menneskerettigheder.
  • Vi er uafhængig af partipolitiske interesser og religiøs overbevisning.

Amnesty International Danmark

Amnesty International Danmark blev stiftet i 1964 og har i dag 65.000 betalende medlemmer. Flere hundrede tusinde danskere støtter os hvert år økonomisk eller ved at aktionere for menneskerettighederne, blandt igennem vores underskriftsindsamlinger. Det giver os en stærk stemme i arbejdet for mennesker, hvis rettigheder bliver krænket verden over.

Vi udgør en af de over 80 nationale sektioner, som danner Amnesty Internationals verdensomspændende, demokratiske medlemsorganisation. Vores danske sektions generalforsamling afholdes en gang om året på landsmødet, hvor der vælges en hovedbestyrelse, godkendes budget og meget andet. Som medlem har du mulighed for at deltage og blive hørt. Landsmødet er foreningens højeste myndighed.

Hvem finansierer Amnesty?

Vi er uafhængig af partipolitiske interesser og religiøs overbevisning. Vores research, kampagner, aktioner, fortalerarbejde og undervisning er langt overvejende finansieret af vores faste medlemmer og bidrag fra støtter.

Vi samarbejder desuden med fonde om konkrete menneskerettighedsprojekter i både Danmark og udlandet. Som en naturlig del af vores globale arbejde er midlerne fra Amnestys danske medlemmer også hvert år med til at finansiere vores globale arbejde og vores kriseresearcheres arbejde i verdens brændpunkter. 

Sådan anvender vi pengene

Her kan du se en grafik over, hvordan vi anvender vores indtægter til at kæmpe for menneskers rettigheder.

Download som PDF ved at klikke på billedet.

Årsberetning 2023

Læs om, hvad Amnesty har opnået i 2023.

Amnesty gennem seks årtier

En enkelt brites indignation over fængslingen af to portugisere er i dag, 60 år senere, blevet til verdens største menneskerettighedsorganisation. Amnesty har i dag 10 millioner medlemmer, en Nobelpris og en lang række sejre for menneskerettighederne i ryggen.