75 resultater

Brev til udenrigsminister Jeppe Kofod

Amnesty International Danmark har skrevet til brev til udenrigsminister Jeppe Kofod for at gøre ham opmærksom på, at vi er bekymrede for Aleksei Navalnys helbred og sikkerhed.


Brev til den russiske ambassade

I forbindelse med Aleksei Navalnys fængsling har Amnesty International Danmark skrevet et brev til den russiske ambassade i Danmark for at gøre opmærksom på, at vi er bekymrede for hans helbred.


Høringssvar: Lovforslag om at behandle asylansøgernes sager i tredjelande

Vi har skrevet høringssvar til regeringens lovforslag om at behandle asylansøgernes sager i tredjelande. Vi mener, at der er en række ubekendte faktorer, som ikke giver de nødvendige garantier i forhold til asylansøgeres og flygtninges retssikkerhed, beskyttelse og adgang til menneskerettighederne. Derfor opfordrer vi regeringen til ikke at gå videre med lovforslaget.


Brev til statsminister Mette Frederiksen om vacciner i Israel

Brev til Mette Frederiksen forud for møde med Israels premierminister Netanyahu om coronavacciner. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke advarer statsministeren mod at blåstemple Israels svigt, når det gælder om at sikre vacciner til palæstinenserne.


Amnesty Internationals submission til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention

Læs Amnestys anbefalinger og forbedringspunkter til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention. 


Fælles høringssvar om regeringens tryghedspakke

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Nyt Europa, som en del af Globalt Fokus’ Civic Space Arbejdsgruppe, har vi skrevet et høringssvar til et lovforslag hvor politiet kan udstede et ’tryghedsskabende’ opholdsforbud.


Anbefalinger vedr. frihedsberøvelser og Ellebæk

Sammen med DIGNITY har vi sendt et brev til Justitsministeren med vores bekymringer og anbefalinger vedrørende Udlændingecentret Ellebæk. 


Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 22 december2020 anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til et nyt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven).


Regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge

Vi har skrevet et høringssvar i forbindelse med regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Voldtægtsofres vilkår, Danner, ESDP, Dansk Kvindesamfund, kvinderådet og Amnesty International. 


Høringssvar: Bemærkninger til epidemiloven

I sit høringssvar til Danmarks epidemilov efterlyser Amnesty mere parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse.