88 resultater

Brev til den pakistanske ambassade

Her kan du læse, det brev vi sendte, til ambassadøren fra den pakistanske ambassade i forbindelse med overleveringen af de 31.927 underskrifter fra Danmark og Færøerne for menneskerettighedsforkæmperen, Muhammad Idris Khattak.


Brev til udenrigsminister Jeppe Kofod

Amnesty International Danmark har skrevet til brev til udenrigsminister Jeppe Kofod for at gøre ham opmærksom på, at vi er bekymrede for Aleksei Navalnys helbred og sikkerhed. Svar fra Jeppe Kofod Opdatering 23/4 2021: Vi har fået svar tilbage fra Jeppe Kofod, hvor han takker for vores brev og skriver, at han deler vores bekymring […]


Brev til den russiske ambassade

I forbindelse med Aleksei Navalnys fængsling har Amnesty International Danmark skrevet et brev til den russiske ambassade i Danmark for at gøre opmærksom på, at vi er bekymrede for hans helbred.


Høringssvar: Lovforslag om at behandle asylansøgernes sager i tredjelande

Vi har skrevet høringssvar til regeringens lovforslag om at behandle asylansøgernes sager i tredjelande. Vi mener, at der er en række ubekendte faktorer, som ikke giver de nødvendige garantier i forhold til asylansøgeres og flygtninges retssikkerhed, beskyttelse og adgang til menneskerettighederne. Derfor opfordrer vi regeringen til ikke at gå videre med lovforslaget.


Brev til statsminister Mette Frederiksen om vacciner i Israel

Brev til Mette Frederiksen forud for møde med Israels premierminister Netanyahu om coronavacciner. Amnesty og Mellemfolkeligt Samvirke advarer statsministeren mod at blåstemple Israels svigt, når det gælder om at sikre vacciner til palæstinenserne.


Amnesty Internationals submission til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention

Læs Amnestys anbefalinger og forbedringspunkter til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention. 


Anbefalinger vedr. frihedsberøvelser og Ellebæk

Sammen med DIGNITY har vi sendt et brev til Justitsministeren med vores bekymringer og anbefalinger vedrørende Udlændingecentret Ellebæk. 


Fælles høringssvar om regeringens tryghedspakke

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Nyt Europa, som en del af Globalt Fokus’ Civic Space Arbejdsgruppe, har vi skrevet et høringssvar til et lovforslag hvor politiet kan udstede et ’tryghedsskabende’ opholdsforbud.


Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 22 december2020 anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til et nyt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven).


Regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge

Vi har skrevet et høringssvar i forbindelse med regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Voldtægtsofres vilkår, Danner, ESDP, Dansk Kvindesamfund, kvinderådet og Amnesty International.