83 resultater

Amnesty Internationals submission til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention

Læs Amnestys anbefalinger og forbedringspunkter til Danmarks eksamination i FNs Kvindekonvention. 


Anbefalinger vedr. frihedsberøvelser og Ellebæk

Sammen med DIGNITY har vi sendt et brev til Justitsministeren med vores bekymringer og anbefalinger vedrørende Udlændingecentret Ellebæk. 


Fælles høringssvar om regeringens tryghedspakke

Sammen med Mellemfolkeligt Samvirke og Nyt Europa, som en del af Globalt Fokus’ Civic Space Arbejdsgruppe, har vi skrevet et høringssvar til et lovforslag hvor politiet kan udstede et ’tryghedsskabende’ opholdsforbud.


Bemærkninger til udkast til forslag til lov om epidemier

Sundheds- og Ældreministeriet har ved e-mail af 22 december2020 anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til et nyt udkast til Forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven).


Regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge

Vi har skrevet et høringssvar i forbindelse med regeringens lovforslag om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Voldtægtsofres vilkår, Danner, ESDP, Dansk Kvindesamfund, kvinderådet og Amnesty International. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London. 


Høringssvar: Bemærkninger til epidemiloven

I sit høringssvar til Danmarks epidemilov efterlyser Amnesty mere parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse. 


Anbefalinger til Danmarks kommende udenrigspolitiske strategi

Den danske udenrigsminister har annonceret, at der skal laves en ny Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark. Amnesty har lavet dette notat med vores anbefalinger til strategien, så menneskerettigheder kommer til at stå helt centralt.


Høringssvar: Forslag til samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Amnesty Danmark har nærstuderet udkastet til Danmarks nye voldtægtslov og peger i sit høringssvar på en række områder, som kan forbedres, hvis voldtægtsofre skal have den bedst mulige retssikkerhed. 


Brev til Udenrigsministeren angående børn af danske IS-krigere i fangelejre i Syrien

Amnesty opfordrer til, at Danmark henter nødstedte børn hjem.


Høringssvar: frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

Bemærkninger til forslag til frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.