117 results

Høringssvar om udvidelse af tildækningforbuddet

Vi har skrevet et høringssvar om udvidelsen af tildækningsforbuddet. I august 2018, trådte tildækningsforbuddet i kraft på offentlige steder i Danmark. Nu er der kommet et lovforslag om, at dette også skal gælde for alle skoler og uddannelsesinstitutioner. Dette strider imod en række menneskerettigheder som blandt andet religionsfrihed, retten til privatliv og ytringsfrihed, der alle […]


Høringssvar til Københavns Kommunes handleplan mod racisme, diskrimination og hadforbrydelser

Det er positivt, at udkastet til handleplanen anerkender og inddrager de minoritetsborgere, som har en dobbeltminoritet og som er særlig udsat for dobbeltudfordringer, når det vedrører racisme, diskrimination og hadforbrydelser. Amnesty anbefaler blandt andet, at handleplanen bliver mere konkret ift. initiativer på handleplanens fokusområder.


Brev til Dan Jørgensen

Amnesty har sendt brev til ministeren for udviklingssamarbejde og global klimapolitik. Vi skriver bl.a. om den kommende ny dansk udviklingsstrategi. Derudover at Danmark bør arbejde for at sikre, at virksomheder indtænker menneskerettighederne – bl.a. ift. den grønne omstilling.


Brev til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen

Amnesty har sendt brev til Udenrigsministeren med anbefalinger til bl.a. Afghanistan, Iran, fængsling af dansk statsborger i Bahrain, DK’s kandidatur til FN’s Sikkerhedsråd og Danmarks forberedelse af EU formandskabet – især i forhold til erhvervslivets ansvar på menneskerettighedsområdet.  


Brev til Flygtningenævnet

Torsdag, den 25. august vil Flygtningenævnet drøfte situationen for syriske flygtninge og sikkerheden i Syrien. Forud for mødet opfordrer vi Flygtningenævnet til at ændre praksis, så alle syriske flygtninge får tildelt beskyttelse i Danmark. I brevet fra vores danske generalsekretær kan du læse mere om vores appel. Brevet beskriver også vores – og andre kilders […]


Høringssvar om samtykke i Grønland/Nunarput

Amnesty ser det som rigtig positivt, at der indføres en samtykkebasseret voldtægtsbestemmelse i Grønland/Nunarput. Vi peger dog på en række områder, som bør forbedres, hvis voldtægtsofre i Grønland/Nunarput skal have den bedst mulige retssikkerhed. Dette bl.a. fjernelsen af beskrivelse om tidligere passivitet under samleje, som en anledning til at betragte passivitet under et efterfølgende samleje, […]


Løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis

I samspil med MS, Dansk Flygtningehjælp og DIGNITY og med støtte fra øvrige organisationer lancerer vi en række løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis. Det handler især om at forbedre rettighederne for flygtninge i Danmark på midlertidigt ophold. Læs vores fire konkrete forslag til forbedringer, som kan skabe en bedre og mere lige beskyttelse […]


Brev til justitsminister

Vibe Klarup har skrevet brev til den nye justitsminister, Mattias Tesfaye. Det omhandler anbefalinger til den nye justitsminister på Amnestys følgende fire fokusområder. Udflytning af udvisningsdømte udlændinge til Kosovo Masseovervågning/logning og EU-domstolen Udbredelse af samtykke-kultur i retssystemet Etnisk profilering i politiet


Brev til Kaare Dybvad Bek

Vores generalsekretær Vibe Klarup har skrevet et brev til Kaare Dybvad Bek i forbindelse med udnævnelsen som ny udlænding- og integrationsminister. Brevet omhandler fem af Amnesty Internationals fokusområder på udlændingeområdet.


Brev til Mattias Tesfaye

I forbindelse med sagen vedrørende den kurdisk-iranske kvinde, der blev forsøgt tvangsudvist den 29. marts 2022 sammen med sine to børn, har Amnesty skrevet et brev til Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye. Vi er bekymrede og kommer med anbefalinger til ministeren.


Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf mv.

Vi har skrevet høringssvar til den danske regerings lovforslag om at ville flytte 300 fængselspladser til et fængsel i Kosovo. Amnesty ser en række problematikker, når det gælder den juridiske ramme, overholdelsen af menneskerettighederne – især når det gælder forbuddet mod tortur, mishandling og nedværdigende behandling, samt retten til privat-og familieliv og ikke diskriminations princippet.


Høringssvar til lovforslag om asyl til folk på flugt fra Ukraine

Amnesty International hilser det velkomment, at regeringen med dette lovforslag (L 145 ) lægger op til at yde hjælp til nogle af de fordrevne fra Ukraine, samt påtænker at sikre dem en række rettigheder, og en værdig og tryg eksistens under deres midlertidige ophold i Danmark. Vi er dog af den overbevisning, at alle asylansøgere […]