78 resultater

Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Amnestys hovedkontor i London. 


Brev til retsudvalget

Input til ændringer af lovforslaget til en ny samtykkelov fra Voldtægtsofres vilkår, Danner, ESDP, Dansk Kvindesamfund, kvinderådet og Amnesty International. 


Høringssvar: Bemærkninger til epidemiloven

I sit høringssvar til Danmarks epidemilov efterlyser Amnesty mere parlamentarisk kontrol, transparens og domstolsprøvelse. 


Anbefalinger til Danmarks kommende udenrigspolitiske strategi

Den danske udenrigsminister har annonceret, at der skal laves en ny Udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for Danmark. Amnesty har lavet dette notat med vores anbefalinger til strategien, så menneskerettigheder kommer til at stå helt centralt.


Høringssvar: Forslag til samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse

Amnesty Danmark har nærstuderet udkastet til Danmarks nye voldtægtslov og peger i sit høringssvar på en række områder, som kan forbedres, hvis voldtægtsofre skal have den bedst mulige retssikkerhed. 


Brev til Udenrigsministeren angående børn af danske IS-krigere i fangelejre i Syrien

Amnesty opfordrer til, at Danmark henter nødstedte børn hjem.


Høringssvar: frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

Bemærkninger til forslag til frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.


Forslag til lov om ændring af straffeloven

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om straffeloven. (Initiativer mod fremmedkrigere og terrordømte)


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Amnesty Internationals bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.


Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

Forslag om ændring af reglerne om frakendelse af fremmedkrigers statsborgerskab. 


Brev til Pension Danmark

Angående investeringer i virksomheder i forsvarsindustrien.