Løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis

I samspil med MS, Dansk Flygtningehjælp og DIGNITY og med støtte fra øvrige organisationer lancerer vi en række løsningsforslag til den danske udlændingelov og praksis. Det handler især om at forbedre rettighederne for flygtninge i Danmark på midlertidigt ophold. Læs vores fire konkrete forslag til forbedringer, som kan skabe en bedre og mere lige beskyttelse for alle flygtninge i Danmark.