Dokumentation og research

Amnesty International arbejder over hele verden. Vi har lokale sektioner i lande på alle kontinenter, og vi har regionale kontorer, hvorfra meget af vores dokumentationsarbejde udgår. Vi har desuden et globalt hold af kriseresearchere, som med kort varsel tager til verdens brændpunkter for at undersøge og afdække brud på menneskerettighederne blandt andet ved at interviewe ofre og øjenvidner og indsamle beviser.  

Målet med vores research er at stoppe overgreb og sikre retfærdighed ved at kaste lys på alvorlige krænkelser af menneskers basale rettigheder. Uanset hvor de finder sted, og uanset hvem der står bag dem. På vores internationale hovedkontor i London har vi en række eksperter med ekspertise i for eksempel militær- og våbenindustrien, men vi samarbejder også med uafhængige eksperter i for eksempel retsmedicin.

Siden 2016 har vi desuden haft et hold af digitale researchere, som indhenter, verificerer og analyser eksempelvis foto, video og data fra satellitter, der kan være med til at afdække menneskerettighedskrænkelser i områder, hvor omverdenen er forhindret adgang. 

Tag med vores researcher Donatella Rovera på mission i Raqqa for at dokumentere krænkelser af menneskerettighederne.

Lobby- og fortalerarbejde

Beskyttelsen af borgernes menneskerettigheder er per definition staternes ansvar, og i lande verden over søger vi at være en troværdig, kritisk og konstruktiv vagthund overfor staterne. Det gør vi ikke mindst igennem vores direkte kontakt til regeringer, politikere og myndigheder, som vi deler vores dokumentation og analyser med. I forbindelse med vores research kommer vi altid med anbefalinger til de aktører, som har ansvar og mulighed for at beskytte menneskerettighederne. Vores dokumentation og anbefalinger deler vi også med pressen, og vi ønsker at være en troværdig og konstruktiv offentlig stemme for menneskerettighederne. 

I Amnesty Danmark afgiver vi årligt en række høringssvar til dansk lovgivning, der omhandler menneskerettighederne, og vi sidder aktuelt med i regeringens ekspertgruppe på voldtægtsområdet. Vi samarbejder desuden med en række partnerorganisationer i civilsamfundet, og i vores kontakt med ministre, politikere og myndigheder søger vi aktivt at inddrage og give stemme til de mennesker, hvis rettigheder er på spil i en given sag.

I forbindelse med internationale sager søger vi i Amnesty Danmark ofte kontakt til ambassader her i landet. Dem overbringer vi underskrifter fra danskere, der ligesom os er bekymrede over menneskerettighedskrænkelser, og vi beder via ambassaderne de ansvarlige regeringer om at beskytte udsatte mennesker.  

Breve og høringssvar

En del af Amnestys arbejde består af høringssvar til kommende danske love og anbefalinger til de danske myndigheder.

I 2019 skrev 50.000 danskere under på ønsket om en ændring af voldtægtsloven, og det ønske blev overrakt til Søren Pape, der på det tidspunkt var justitsminister. I dag er samtykkeloven en realitet!

Kampagner og aktioner

Vores arbejde med at afdække og dokumentere menneskerettighedskrænkelser er kun det første skridt imod at vende forfølgelse til beskyttelse. For at nå dertil arbejder via gennem kampagner, aktioner og pressearbejde med at gøre verden opmærksom på menneskerettighedskrænkelser og mobilisere borgere på tværs af landegrænser til at sige fra og kræve handling. Gennem vores internationale kampagner og aktionsnetværk har vi mulighed for på kort tid at indsamle underskrifter fra tusinder og atter tusinder af mennesker. Underskrifterne bruger vi til at søge indflydelse hos magthavere og til at give opbakning og håb til mennesker, som bliver angrebet på deres grundlæggende rettigheder.

I Amnesty Danmark arbejder frivillige støtter og medlemmer desuden for at styrke menneskerettighederne igennem f.eks. vores ungdomsaktivisme-netværk, Amnesty Youth, vores lokalgrupper fra hele landet og vores eventgrupper i København. 

Yasaman Aryani blev i 2019 idømt 16 års fængsel efter at have opfordret iranske kvinder til at tage hijabben af og nyde det gode vejr. Hun blev løsladt i februar 2023 efter massivt internationalt pres.

Undervisning

Danskernes viden om og opbakning til menneskerettighederne er dalende, og næsten halvdelen af børn og unge i dag kan ikke nævne en eneste menneskerettighed, når de bliver spurgt. I Amnesty mener vi, at det er afgørende at uddanne de næste generationer i menneskerettighederne og dermed også i de demokratiske værdier vores samfund er bygget på.

Derfor udvikler vi gratis undervisningsmaterialer til grundskolen til fag som samfundsfag, historie, dansk, engelsk, geografi og kristendom. Og hvert år i november og december skriver danske skoleelever som en del af deres undervisning breve i aktuelle menneskerettighedssager gennem kampagnen Skriv for Liv. Vi har desuden en Skoleservice, hvor elever frit kan spørge os om stort og småt om menneskerettighederne. Vi uddanner og samarbejder også med frivillige oplægsholdere, som skoler frit kan bestille.

Vores materialer er udviklet ud fra tanken om aktiv deltagelse. At vi ikke kun lærer med intellektet, men også med vores krop og følelser, og at der skal være plads til en kritisk tilgang til menneskerettighederne. I flere lande udenfor Danmark arbejder vi ud fra samme tilgang med undervisning af børn, unge og voksne i samarbejde med lokale Amnesty-sektioner og andre lokale aktører. Vores mål er give viden om rettigheder og styrke de mennesker, hvis rettigheder bliver krænkede.

Læs mere om undervisning

Find undervisningsmaterialer, læs mere om Skriv for Liv, eller stil dit spørgsmål som elev via skoleservice.

Aftryk – vores arbejde i glimt

I samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) briefer Amnesty OL-atleter om menneskerettighedssituationen i Kina forud for deres deltagelse i Vinter-OL i Beijing.
Foran den kinesiske ambassade i København afholder Amnesty fakkeldemostration for at gøre opmærksom på forfulgte aktivister i forbindelse med Vinter-OL i Beijing.
Amnesty sender brev til Udlændingestyrelsen med kritik af dennes seneste rapport om Syrien, hvor blandt andet de syriske myndigheder bruges som kilde til at vurdere sikkerheden for hjemvendte flygtninge.
I en fælles kampagne med Ingeniørforeningen IDA, Borgerretsfonden, Dansk Magisterforening, Retpolitisk Forening, Danske Advokater, m.fl. protesterer Amnesty mod et nyt lovforslag om masseovervågning.
33.310 underskrifter blev sendt til FIFAs hovedkontor i Zürich. Globalt afleverer Amnesty International over 280.000 underskrifter. Vi håber, det vil lægge pres på FIFA i forbindelse af afholdelsen af VM i Qatar.
Amnesty kritiserer i et høringssvar Udlændinge- og Integrationsministeriets opfølgning til lovforslaget om at overføre asylansøgere til tredjelande. Forslaget svigter særligt sårbare grupper af asylansøgere.
Amnesty afholder tværfaglig konference om samtykkelovningen i praksis. Sammen med eksperter, meningsdannere, og overlevere, er der fokus på, hvilke forandringer der skal til for at øge voldtægtsoverleveres følelse af retssikkerhed og værdighed.
Amnesty briefer Folketingets Erhvervsudvalg om samfundsansvarlighed og menneskerettigheder i forhold til udbudsloven, der sætter retningslinjerne for statslige indkøb for 380 mia kr. årligt.
I forbindelse med
Danmarks eksamination
i FN’s Menneskerettighedsråd opfordrede Amnesty bl.a. til at
syrerne i Danmark får
en værdig beskyttelse.
Sammen med Play the
Game, DGI og DIF deltager
Amnesty i arbejdet
frem mod en ny dansk
idrætspolitisk strategi, hvor
menneskerettighederne skal
have en markant rolle.
I sit høringssvar til
Danmarks nye logningsregler kritiserer Amnesty,
at myndighedernes
vilkårlige masseovervågning ser ud til at fortsætte.
På et samråd på
Christiansborg fik erhvervsministeren i juni overrakt 26.204 underskrifter fra danskere, der sammen med
Amnesty ønsker en etisk lov
for danske virksomheder.

Sammen med vores aktivister og medlemmer har vi opnået gode resultater

Vi har oplevet mange sejre i tidens løb. Jeres bidrag og indsats gør en forskel for mennesker i den virkelige verden.