Læge- og psykologgruppen er Amnesty International Danmarks højeste faglige niveau af aktivisme, da deres arbejde bygger på deres profession. Grupperne arbejder med sager og emner, der ligger indenfor deres faglige kompetencer, med henblik på at fremme menneske­rettighederne ved at arbejde mod tortur, dødsstraf og anden nedværdigende og umenneskelig behandling. I grupperne findes unik viden om tortur, dens følger, samt dokumentering heraf, men også om dødsstraf og de medicinske og lægelige problematikker der knytter sig til dette.

Læge- og psykologgruppen arbejder autonomt og på frivillig basis. Lægegruppen består af to grupper: lægegruppen, der arbejder med dokumentation af tortur, og lægegruppen, der arbejder mod dødsstraf.

For at være medlem af grupperne kræves det, at man er uddannet læge eller psykolog eller er medicin- eller psykologistuderende på sidste år af studiet.

Kontakt

Ønsker du at kontakte en af de nedenstående grupper, kan du finde informationerne på dem her.

Lægegruppen mod dødsstraf
Gruppen arbejder på at få læger og lægeforeninger til at undsige dødsstraf og medvirken til samme, forhindre misbrug af medicin og medicinsk udstyr til henrettelser, samt på at påvirke myndigheder i lande med dødsstraf.
Læs mere >
Lægegruppen mod tortur

Gruppen udarbejder torturrapporter med fokus på dokumentation af torturfølgerne og den generelle helbredstilstand. Undersøgelserne følger retningslinjerne i Istanbulprotokollen og FN’s torturkonvention.
Læs mere >
Psykologgruppen

Psykologgruppen planlægger aktiviteter og bidrager med faglige indspark til de dele af Amnestys arbejde, hvor psykologfaglige perspektiver er nødvendige i kampen for at sikre og fremme menneskerettighederne.
Læs mere >