Amnesty Youth er et frivilligt netværk af unge mellem 15-25 år, der sammen arbejder for at sætte menneskerettighederne på dagsordenen i hele verden.

Amnesty Youth er en mulighed for at tage handling og vise omverdenen, hvilken forandring vi ønsker at se; menneskerettigheder skal respekteres, beskyttes og prioriteres!

 Vi klæder dig på til at gøre en forskel for menneskerettighederne på en sjov og kreativ måde – en forskel, der kan mærkes for mange mennesker i hele verden.

For unge menneskers handlinger virker og jeres stemmer skal høres!

Youth plads i bestyrelsen!

Til landsmødet 2022 blev det vedtaget, at der altid er en plads i bestyrelsen til en Youther!

Amalie blev valgt ind i bestyrelsen!

Til landsmødet 2022 blev Amalie Hallberg stemt ind i bestyrelsen. Herunder kan du læse lidt mere om Amalie.

Amalie startede sin rejse i Amnesty som youth’er i 2017, er i dag aktivist i Amnesty Århus, og efter weekenden landsmøde i Nyborg er hun nu også med i bestyrelsen.

Derudover er hun en af kræfterne bag den nye vedtægtsændring, der betyder, at vi fra næste år skal have en fast ungdomsrepræsentant i bestyrelsen.

Stort tillykke med sejrene!


Hvad ønsker du at opnå med dit arbejde i bestyrelsen?

  • Jeg håber, at jeg kan være et forbillede for andre unge, der gerne vil arbejde på et højt niveau i organisationen. Jeg håber også, at jeg kan være med til at styrke vores lokale arrangement, så vores aktivister har lyst til at være i – og føler sig værdsat af – organisationen. Jeg håber, jeg kan få lov til at arbejde endnu mere internationalt, end jeg tidligere har gjort. Jeg elsker at møde andre Amnesty sektioner og repræsentere Amnesty Danmark.

Fortæl os lidt om dit arbejde med at få ændret vedtægterne i Amnesty Danmark.

  • Det startede for 3 år siden, da Malene Posselt og jeg begyndte at arbejde på et højere plan indenfor organisationen. Her så vi et behov for en bestyrelsesplads til unge. Vi stillede begge to op til bestyrelsen sidste år og kom ikke ind, men derefter tog det fart. Nu fik hovedbestyrelsen også interessere i at få en øremærket plads til en ung person i bestyrelsen. Vi har brugt et godt halvt år på at arbejde højintenst på ændringsforslaget, bl.a. ved at snakke med andre sektioner med øremærkede ungepladser i hovedbestyrelsen. Herefter fremlagde vi det for hovedbestyrelsen. De var heldigvis positive og havde lyst til at sætte deres navn på vedtægtsændringen sammen med os. Der blev lavet meget få ændringer (og mest sproglige ændringer), fra vores originale idé til den vedtægtsændring, der nu er blevet vedtaget.

Hvilken forskel vil det gøre, at vi får en ungdomsrepræsentant i bestyrelsen?

  • Det at have en ungdomsrepræsentant i bestyrelsen er virkelig vigtigt af flere grunde. En stor del af Amnesty er vores unge aktivister, og det er vigtigt at vi (de) bliver repræsenteret på et højt niveau, så vores vigtige engagement er afspejlet i bestyrelsen. Samtidig skal det også kunne ses, at Amnesty er en organisation, hvor der er plads til, at man udvikler sig. Det bliver tydeligt, når man kan se, hvilke muligheder man har. En plads i bestyrelsen er ikke det endegyldige svar på det, da alle har forskellige kompetencer. Jeg håber, at det øremærkede bestyrelsesmedlem er en inspiration for hele organisationen og kan åbne op for ungepladser andre stedet i organisationen. Min drøm er at unge kan være involveret i alle Amnestys mange processor.
Det sker nu!
Her kan du se den aktuelle kampagne som Amnesty Youth arbejder med, samt tilmelde dig kampagnen
Læs mere 💛
Vær med i Amnesty Youth
Klik her for at læse mere om hvad en Youth’er laver og bliv en del af bevægelsen
læs mere💛
Guides
Guides til aktioner, bestilling af materiale, tips til Youth-grupper og enkelt aktivister
læs mere 💛
YOUTH!
What’s the hype all about? Fællesskab, kompetencer og fede arrangementer
Læs mere 💛

NYT: Youthrådet

Amnesty Youth introducerer for første gang YOUTHRÅDET.

Vil du være med til at arbejde for unges deltagelse og engagement, så kan du nu ansøge om at blive en del af Youthrådet.

Kom med til Nordic Youth Conference i Helsinki

Endelig kan afholde Nordic Youth Conference fysisk igen og denne gang i Finland. Er du mellem 16 og 24 år gammel, brænder du for menneskerettighederne, og har du lyst til at gøre en forskel?

Hvis svaret er ja, så skal du med til Nordic Youth Conference 2022.

Du kan læse mere og tilmelde dig her.

For mig er Youth min optimale platform. I stedet for at nå den samme boble af mennesker igen og igen på de sociale medier, kan jeg med Youth være med til at rykke mennesker, som jeg ikke kender!

Stine, Youth’er