Ytringsfrihed betyder, at alle mennesker har ret til at udtrykke sig offentligt og dele tanker, holdninger og kritik. Det er en grundlæggende menneskeret, at vi som personer må og kan ytre os frit i både skrift og tale uden andre personers eller myndigheders indblanding. Derfor dækker ytringsfrihed også over vores tankefrihed, talefrihed, pressefrihed, trykkefrihed såvel som religionsfrihed.

Vores ret til at ytre os og udtrykke os frit har stor betydning. Ikke kun for os selv som enkelte borgere, men også for de samfund, vi lever i. Men på trods af at være en af vores mest fundamentale borgerlige frihedsrettigheder er ytringsfriheden under angreb hver eneste dag. I mange lande er det decideret ulovligt eller livsfarligt at tage ordet, og verden over bliver ikke mindst menneskerettighedsforkæmpere forfulgt for at bruge deres ytringsfrihed – ofte til at kritisere magtmisbrug og overgreb begået af myndigheder.  

Mange tusind mennesker sidder i fængsel, bliver tortureret eller krænket på andre måder for at bruge deres ret til at ytre sig. De betaler en umenneskelig og uacceptabel pris for at udøve deres menneskerettigheder. I adskillige lande risikerer journalister forfølgelse eller fængsel for at udøve deres arbejde. I store dele af verden slår regimer hårdt ned på bloggere og brugere af X (Twitter), YouTube og andre sociale medier.

Hvordan arbejder Amnesty med ytringsfrihed?

Så længe ytringsfriheden ikke bruges til at lægge andre for had eller opfordre til vold, forsvarer vi retten til at ytre sig frit – også selvom det måtte støde andre.

Det gør vi ved at dokumentere krænkelser af ytringsfriheden i hele verden. Vi udgiver rapporter, skaber offentlighed opmærksomhed om krænkelser af ytringsfriheden og mobiliserer mennesker i alle dele af verden til at støtte individer, medier og organisationer, som bliver forfulgt for at ytre sig fredeligt. Vi analyserer også lovgivninger og kommer med anbefalinger til, hvordan myndigheder, politikere og regeringer kan sikre, at deres borgere fredeligt kan bruge deres ytrings- og forsamlingsfrihed.

I Amnesty arbejder vi også for at sikre pressefriheden og aktionerer ofte, når journalister bliver forfulgt af myndigheder eller andre magtfulde aktører, blot fordi i offentlighedens tjeneste udfører deres arbejde.

Artikel 19

Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.

Kilde: FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (1948)


Amnestys mediepris

Amnesty International Danmark uddeler hvert år en mediepris til journalister, som har udmærket sig med historier, hvor menneskers rettigheder er i centrum.