Vil du arbejde for Amnesty sammen med andre aktivister i dit lokalområde eller inden for et bestemt emne?

Kunne du tænke dig at arbejde sammen med andre i den by, hvor du bor? Synes du det ville være spændende at passe en udstilling, eller har du måske et særligt emne som børns rettigheder eller tortur, der særligt interesserer dig?

Det er nemt at blive del af Amnestys aktivisme. Vi har grupper overalt i landet, som arbejder for menneskerettighederne. Måske er der allerede en gruppe i din by, du kan være med i. Du kan også sagtens deltage alene eller sammen med et par venner. Læs mere om vores temabaserede grupper og få info om, hvilke professionelle grupper, man kan være del af.

Jeg vil gerne skubbe til de bobler, folk lever i. Jeg syes generelt, at der mangler solidaritet i vores samfund.

Yannick, aktivist i eventgruppen

Amnesty-grupper

I en Amnesty-gruppe er du med til at:

  • gøre Amnestys kampagner synlige i din by
  • repræsentere Amnesty ved lokale kultur- og mærkedage
  • få Amnestys budskaber i lokalpressen
  • udvikle jeres egne arrangementer om Amnestys kampagnetemaer

Er der en Amnesty-gruppe nær mig?

Læs mere om Amnesty-grupperne og find en nær dig.

Du får desuden adgang til:

  • undervisning i menneskerettigheder og kampagnearbejde
  • et lokalt, nationalt og internationalt fællesskab
  • oplæg, konferencer og spændende workshops
  • oplevelser og møder med menneskerettighedsforkæmpere fra hele verden

Hvordan opretter jeg min egen Amnesty-gruppe?

Læs mere om hvordan du opretter en Amnesty-gruppe.

Professionelle grupper

Vi har tre grupper af aktivister, som gennem deres professionelle hverv lægger en kæmpe frivillig indsats for arbejdet mod menneskerettighedskrænkelser – find dem her og læs mere om deres arbejde.

Lægegruppen mod tortur
Siden 1974 har lægegruppen dokumenteret tortur i og udenfor Danmark. I forbindelse med undersøgelserne af torturoverlevere udarbejdes en rapport, som de undersøgte primært anvender i asylansøgningsprocessen i Danmark. Derudover udgiver lægerne løbende rapporter om torturfølger, samt helbredstilstande og traumatiseringsgrader hos torturoverlevere og asylansøgere.

The Danish Medical Group Against the Death Penalty
The main goals of the group are to end the participation of medical personnel in capital punishments, to stop the execution of mentally ill or disabled people, to stop the use of organs from executed prisoners for transplantation purposes, and to contribute to abolishing the death penalty.

Psykologgruppen 
Gruppen består af psykologer og psykologistuderende på sidste del af kandidaten, som brænder for at fremme menneskerettighederne på lokalt og globalt plan. De planlægger aktiviteter og bidrager med faglige indspark til de dele af Amnestys arbejde, hvor psykologfaglige perspektiver er nødvendige i kampen for at sikre og fremme menneskerettighederne.

Hvis du er læge eller psykolog, og interesseret i at høre mere, kan du skrive til pcjensen@amnesty.dk.

Temagrupper

De tematiske grupper er landsdækkende, og du kan melde dig ind uanset, hvor du bor. Grupperne står for forskellige initiativer indenfor deres arbejdsområde. Skriv en mail til kontaktpersonen for at høre mere.

Amnestygruppen mod tortur og dødsstraf

Birgit Ostenfeld
Bagsværdvej 209,1
2880 Bagsværd
Mobil: 40736962
sand.ostenfeld@get2net.dk

Amnestygruppen om Børn – AoB

Peter Als
Peder Skrams Gade 27, 3. th.
9000 Aalborg
Mobil: 23919198
boern@amnesty.dk
Facebook: Amnestygruppen om børn

Amnestys Feministgruppe

Mirela Demo
Ørestads Boulevard 60, 4 th. 
2300 København S feministerne.aalborg@amnesty.dk   

Spørgsmål og svar

Hvad laver man i Amnestys grupper? Hvordan starter jeg en amnesty-gruppe? Hvem skal jeg kontakte?

Få svar på de mest almindelige spørgsmål her, samt baggrundsdokumenter for aktivisme.

Amnesty-centre

Hele sommerhalvåret har vi gratis udstilling, butik og informationscenter i Frøslevlejren. 

Her kan du finde informationer om menneskerettighederne og vores arbejde. Du kan også selv deltage i arbejdet bl.a. som frivillig i kustode i udstillingen.

Læs mere om Frøslevlejren

Vi har ligeledes et lokalt center i Aalborg. 

Centret har mødelokaler og kontorfaciliteter, og det danner rammen om vores kampagneaktiviteter og Aalborg-gruppens arrangementer. 

Læs mere om Amnesty center i Aalborg