Har du lyst til og mod på at være aktiv i Amnesty eller i en amnestygruppe? Her finder du alt det relevante materiale til, hvordan du starter en lokalgruppe, og svar på de mest almindelige spørgsmål om Amnestys aktivisme.

Hvordan kontakter jeg Amnesty?

Amnesty har kontor i København. Her kan vore medarbejdere hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Kontakt aktivisme@amnesty.dk

Hvor meget tid bruger man som aktiv i Amnesty?

De fleste af de etablerede Amnesty-grupper mødes en gang om måneden for at planlægge aktiviteter. Det er dog op til gruppen selv at vurdere, hvor meget tid I vil bruge på arbejdet.

Skal jeg være medlem af Amnesty for at være aktiv lokalt?

Nej, det skal du ikke. For at få stemmeret ved landsmødet skal du dog være medlem af Amnesty. Vi opfordrer derfor alle aktivister til også at tegne et medlemskab, så I kan bruge jeres demokratiske stemme. Hvis din gruppe ønsker at modtage økonomisk støtte, skal kontaktpersonen være medlem.

Hvad med økonomien?

Det koster ikke noget at modtage kampagnematerialer, og de fleste aktiviteter kan gennemføres med de materialer, I får tilsendt. Ønsker I at lave en større udgiftskrævende aktivitet, og er den indenfor Amnestys prioriterede arbejde, så kan I søge om støtte til aktiviteten. Vi kræver dog, at du registrerer din gruppe med en kontaktperson, og at denne er medlem af Amnesty. Er du i en gruppe af mere fast karakter, kan gruppen årligt søge om et grundtilskud på 2.000 kr. Derudover kan I søge om ekstra penge til større aktiviteter. 

Kan der være flere grupper i den samme by?

Ja, det kan der sagtens. Grupper kan være meget forskellige. Nogle har eksisteret i mange år og har deres egen rytme og rutine. Nogle er nyere og arbejder på en anden måde. Hvis der er flere grupper i samme by, opfordrer vi selvfølgelig til, at de koordinerer arbejdet og måske endda samarbejder om konkrete aktiviteter. Amnesty har også youth-grupper på landets gymnasier. Deres målgruppe er eleverne på deres eget gymnasium, men de kan også samarbejde med andre Amnesty-grupper.

Hvordan starter jeg en gruppe?

Hvis du bare har lyst til at gennemføre en enkelt aktivitet eller være med i en enkelt kampagne sammen med dine venner, så behøver du ikke oprette en gruppe. Du bestiller blot materialerne og går i gang. Ønsker du derimod at modtage økonomisk støtte eller oprette en gruppe, som mødes jævnligt, og som laver flere aktiviteter, så tilmeld dig her, så vi kan kontakte dig.

Hvad laver en Amnesty-gruppe?

Grupperne deltager hovedsageligt i Amnestys kampagner. Vi sørger for, at I løbende får tilbud om materialer samt forslag og gode idéer til, hvordan I kan skabe opmærksomhed omkring kampagnernes budskaber lokalt. Det kan være ved gadeevents, på biblioteket, ved kulturarrangementer eller sammen med andre organisationer og institutioner. Du kan blive klogere ved at læse aktiv i en amnestygruppe – en guide

I kan også vælge en aktivitet eller et tema med fokus på menneskerettighederne, som I finder interessant. Det skal dog ligge indenfor Amnestys arbejdsområde og prioriteter. Er I i tvivl om et emne eller tema er relevant for Amnesty, så skriv til aktivservice@amnesty.dk

Hvad er en gruppe?

I princippet skal du bare være mere end én person for at være en gruppe. En gruppe kan eksistere gennem mange år i den samme by, men den kan opstå kortvarigt og blot gennemføre én aktivitet. Vi stiller ingen krav til, hvordan gruppen organiseres, men hvis I skal modtage økonomisk støtte, skal der være en kontaktperson, som er medlem af Amnesty. Amnesty har haft grupper i mange år, og nogle er meget veletablerede og går helt tilbage til dengang, Amnesty blev startet i Danmark i 1964.

Hvorfor er det lokale arbejde i Amnesty vigtigt?

Amnesty er afhængig af vores medlemmer, og aktivisterne hjælper os med at sprede budskabet om menneskerettigheder og med at tage handling på de konkrete sager og kampagner, som vi udvælger. Via de lokale aktivister kommer vi helt ud i Danmarks kroge og kan fortælle hele Danmark om menneskerettighederne.

Hvad er lokal aktivisme?

Lokal aktivisme er en samlet betegnelse for de aktiviteter, Amnestys medlemmer og aktivister organiserer i deres egne byer. Du kan deltage i en eksisterende gruppe, gå sammen med nogle venner og lave din egen gruppe eller selv bestille Amnestys kampagnematerialer og gennemføre aktiviteterne på din arbejdsplads eller i din vennekreds. De lokale aktivister skaber synlighed og opbakning til vores sager ved at samle underskrifter, lave events og få aktiviteterne i de lokale medier. Amnesty har også youth-grupper på landets gymnasier. Du kan blive meget klogere ved at læse aktiv i amnesty – en guide