Humanitære kriser og konflikter

Se her hvordan vi har støttet mennesker i humanitære kriser og konflikter i 2022.

Siden 2019 har Amnesty International støttet mennesker ramt af humanitære kriser og konflikter igennem programmet ”Be There” .

”Be There” samler Amnesty Internationals kriseberedskab og arbejde med flygtninge- og migranters rettigheder under ét strategisk program, som har to overordnede mål:

1) Forebygge humanitære kriser og beskytte mennesker i humanitære kriser og på flugt
2) Opbygge og støtte nye liv i sikkerhed og værdighed

Amnesty International har en stærk tilstedeværelse i flere regioner, bl.a. Sydamerika, Afrika, Asien, MENA, og Europa. Lige nu er der et særligt stort fokus på krigen i Ukraine og de mange menneskerettighedskrænkelser, som finder sted.

Vi er hurtige til at dokumentere menneskerettighedskrænkelser og indsamle bevismateriale, fordi vi har et internationalt specialisthold, som kan rykke ud med kort varsel, og vi har et bredt samarbejde med regionale og nationale afdelinger af Amnesty International.
F.eks. da Ukraine blev invaderet af Rusland, var Amnesty International med det samme i stand til at indsamle dokumentation af krigsforbrydelser og menneskerettighedskrænkelser.

Fokus på dokumentation af menneskerettighedskrænkelser og sårbare målgrupper

I modsætning til andre danske humanitære organisationer, som yder nødhjælp i krigs- og krisesituationer, markerer Amnesty International sig ved at udføre:

  • Research om menneskerettighedskrænkelser, dokumentation og indsamling af bevismateriale, der kan bruges til at retsforfølge forbrydere

Vores research og dokumentation bruges også til:

  • Evidensbaseret advocacy- og kampagnearbejde, strategisk kommunikation og mobilisering af Amnesty Internationals globale netværk af aktivister, medlemmer og støtter.

Vores research dokumenterer, at konflikter og humanitære kriser rammer særligt udsatte befolkningsgrupper såsom kvinder, børn, ældre, personer med handicap og LGBT+ personer.´Derfor har vores ”Be There” program et særligt fokus på disse sårbare målgrupper.

Angreb mod civile i Ukraine

Amnesty International har afdækket og dokumenteret massive krigsforbrydelser i Ukraine igennem vores “Be There” program.

Sådan arbejder vi i humanitære kriser og konflikter

Research, dokumentation og rettidig indsamling af bevismaterialer

Gennem vores Crisis Evidence Lab bruger vi innovative teknologibaserede undersøgelsesmetoder såsom remote sensing-værktøjer (herunder satellitbilleder), dataanalyse, 3D-rekonstruktioner og kortlægning til at underbygge og præsentere bevismateriale, der kan sammenholdes med vidneudsagn eller bruges uafhængigt i tilfælde, hvor det ikke er muligt at indsamle vidneudsagn.

Digital Verification Corps er Amnestys digitale metode til at sikre verificering af bevismaterialer fra sociale medier. Det digitale hold er trænet til at verificere ægtheden, placeringen og tidspunktet for videoer og fotografier fra sociale medier – færdigheder, der har vist sig at være uvurderlige for vores dokumentation.

Evidensbaseret advocacy

Vores ”Be There” program har skarpt fokus på fakta og dokumentation. 

Vores Crisis Evidence Lab og Digital Verification Corps’ tekniske ekspertise gør det muligt for os at argumenterer overfor magthavere og modsige usande påstande ved at fremlægge konkrete beviser.

Vi bruger vores research og indsamling af bevismateriale til at holde øje med, om magthavere, internationale organisationer og virksomheder krænker menneskerettighederne, og om de er involveret i krigsforbrydelser.

Vores rapporter og dokumentation bruges af mange forskellige aktører og internationale organisationer til dokumentation, samt i retssager, hvor enkeltpersoner rejser sager om krænkelser af deres rettigheder.

Amnesty Internationals arbejde har dermed en direkte effekt på konkrete sager om menneskerettighedskrænkelser.

Vores tematiske arbejde i ”Be There” programmet fokuserer på sårbare grupper, der ofte bliver overset i krisesituationer. Gennem grundigt dokumentationsarbejde tilvejebringer vi vigtig viden om, hvordan disse grupper er ubeskyttede i krisesituationer.

Denne dokumentation består b.la. af indsamling af case-historier om mennesker fanget i konflikter i områder, der er svære at rejse til.

Mobilisering af Amnesty Internationals globale netværk og offentligheden

Amnesty Internationals evne til at skabe forandring afhænger også af vores evne til at mobilisere og inspirere mennesker (medlemmer/støtter/aktivister) til at handle til forsvar for menneskerettighederne.

Derfor bliver vores rapporter og dokumentation også brugt som grundlag for offentlige kampagner og aktioner, som vores medlemmer, støtter og aktivister kan tage del i.

Igennem aktivisme kan vi påvirke beslutningstagere til at ændre praksis og holde dem, der krænker menneskers rettigheder, ansvarlige og i sidste ende give mere beskyttelse til mennesker ramt af humanitære kriser og konflikter.

Vores rapporter og dokumentation bruges også til strategisk pressearbejde, der er med til at sikre, at offentligheden er opmærksom på menneskerettighedskrænkelser i humanitære kriser og konflikter. Igennem vores pressearbejde er vi også med til at påvirke politiske beslutninger. 

På sporet af krigsforbrydelser i Ukraine


Sådan afdækkede Amnestys globale skærmdetektiver en massakre i Etiopien