84 resultater

Høringssvar: frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse

Bemærkninger til forslag til frivillighedsbaseret voldtægtsbestemmelse.


Forslag til lov om ændring af straffeloven

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om straffeloven. (Initiativer mod fremmedkrigere og terrordømte)


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Begrænsning af fremmedkrigeres adgang til bistand fra udenrigstjenesten.


Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Amnesty Internationals bemærkninger til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret.


Høringssvar: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret og udlændingeloven

Forslag om ændring af reglerne om frakendelse af fremmedkrigers statsborgerskab. 


Brev til Pension Danmark

Angående investeringer i virksomheder i forsvarsindustrien.


Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven

Amnestys bemærkninger til Udlændinge- og Integrationsministeriet ift. forslag om ændring af udlændingeloven. 


Brev til Ligestillingsministeriet

Transkønnede børn har ret til selv at vælge. 


Høring vedrørende evaluering af udbudsloven

Amnesty forholder sig til den del af loven, der har med samfundsansvar i offentlige indkøb at gøre.


Brev til Israels ambassadør

I forbindelse med udgivelsen af rapporten "Destination: Occupation" har Amnesty International sendt et brev til den israelske ambassadør i Danmark. 


Høringssvar til Folketingets Transport-, Bygge og Boligudvalg

Bemærkninger til L38 forslag til lov om ændring af lov om almene boliger.


Høringssvar ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven

Amnestys bemærkninger til justitsministeriet ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven (Ghettopakken)