117 results

Amnesty Internationals bemærkninger til supplerende samlenotat vedrørende de sager under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort, der behandles på indenrigsdelen af rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 3. marts 2022

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail om aftenen den 28.februar 2022 anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde (SPAIS) om eventuelle bemærkninger til regeringens udkast til et samlenotat til brug for rådsmødet for retlige og indre anliggender (RIA) d. 3-4.marts 2022. Amnesty International takker for denne mulighed, men beklager stærkt, at tidsfristen for bemærkningerne […]


Kommentarer til Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail om morgenen den 9.februar 2022 anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde (SPAIS) om eventuelle bemærkninger til regeringens udkast til et samlenotat til brug for rådsmøde for retlige og indre anliggender (RIA) d. 3-4.marts 2022. Amnesty påpeger at definition af ”instrumentalisering af migranter” er stærkt mangelfuld, idet den […]


Kommentarer til Specialudvalget for Politimæssigt og Retligt Samarbejde

Amnesty har indsendt en række bemærkninger til Europakommissionens forslag til en forordning, der udvider den elektronisk udveksling af data med henblik på politi samarbejde mellem EU medlemsstater, samt med tredjelande, gennem den såkaldte Prümramme. I kommentarerne finder Amnesty det særligt bekymrende, at PRÜM II-rammen vil give mulighed for automatiseret dataudveksling, herunder adgang til Europols database, […]


Høringssvar til erhvervsministeriet

Amnesty International Danmark finder, det er positivt, at det franske formandskabs udkast til rådskonklusioner vedr. offentlige udbud lægger vægt på øget inddragelse af bæredygtig udvikling, når det kommer til offentlige indkøb. Men dette er ikke tilstrækkeligt. Der er behov for fokus på social bæredygtighed og menneskerettighederne og på behovet for en revision af EU’s udbudsdirektiv […]


Brev til udviklingsministeren & til udenrigsministeren

I forbindelse med udgivelsen af vores rapport Israel’s Apartheid against Palestinians: Cruel System of Domination and Crime against Humanity har vi sendt brev til udviklingsminister Flemming Møller Mortensen og til udenrigsminister Jeppe Kofod. Rapporten beskriver, at Israels systematiske krænkelser af palæstinensernes rettigheder svarer til apartheid.


Brev til Udlændingestyrelsen

Vi har skrevet og sendt kritikpunkter til Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet og relevante politikere om Udlændingestyrelsens seneste rapport vedrørende Syrien. Amnesty mener, at rapporten indeholder en del mangler. Eksempelvis fremstiller den dialogen og kontakten til de syriske myndigheder som problemfrie. Men Amnesty har dokumenteret, hvor farligt det er at gå i dialog med en efterretningstjeneste, der er […]


Høringssvar til udlændingelov

Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til forslag om ’Ændring af udlændingeloven, straffeloven, lov om aktiv socialpolitik, repatrieringsloven og forskellige andre love (Initiativer til beskyttelse af børn imod vold og anden negativ social kontrol og indførelse af regler om fleksibel udbetaling af repatrieringsstøtte m.v.)’.


Amnestys kommentar og anbefalinger ift. dansk udrejsepolitik

I forlængelse af det fælles brev med Dignity omhandlende forholdene på Ellebæk, har vi sendt en række uddybende kommentarer, anbefalinger samt spørgsmål til dansk udrejsepolitik. Læs det fælles brev med Dignity her >


Amnestys kommentarer til Udlændinge- og integrationsministeriets samlenotat forud for rådsmødet den 9. december 2021

Amnesty International finder det dybt problematisk, at den humanitære krise på grænsen mellem Polen og Belarus kaldes for en ‘hybridkrig’. Amnesty mener, at dette er med til at dehumanisere folk og sætter fokus på at sikre EU’s grænser og retfærdiggøre ulovlige push-backs af personer, hvor netop behovet for retssikkerhed og beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder er […]


Brev til justitsministeriet angående logning

Amnesty International Danmark sendte den 25. oktober bemærkninger til høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger af teletrafik (logning) m.v.


Brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye

Amnesty International Danmark sendte den 6/9 2021 et brev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye for at gøre ham opmærksom på vores nye dokumentation: ‘You’re going to your Death’. Her dokumenterer Amnesty, hvordan den syriske efterretningstjeneste udsætter hjemvendte syriske flygtninge for tortur, voldtægter og kidnapninger. De nye fund bør få den danske regering til øjeblikkeligt […]


Brev til udenrigsminister Jeppe Kofoed

Den 25. august 2021 har vi skrevet til udenrigsminister Jeppe Kofod og forsvarsminister Trine Bramsen for at opfordre den danske regering til at anmode USA om at forlænge evakueringen af borgere ud af landet.