Amnesty Internationals bemærkninger til supplerende samlenotat vedrørende de sager under Udlændinge- og Integrationsministeriets ressort, der behandles på indenrigsdelen af rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 3. marts 2022

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved e-mail om aftenen den 28.februar 2022 anmodet medlemmerne af Specialudvalget for Asyl og Indvandringssamarbejde (SPAIS) om eventuelle bemærkninger til regeringens udkast til et samlenotat til brug for rådsmødet for retlige og indre anliggender (RIA) d. 3-4.marts 2022.

Amnesty International takker for denne mulighed, men beklager stærkt, at tidsfristen for bemærkningerne ligger kl.8:30 morgenen efter samlenotatet per e-mail er sendt ud.

Til trods for at udviklingen vedr. en mulig rådsafgørelse om midlertidig beskyttelse af ukrainske flygtninge på RIA-rådsmødet er sket ganske hurtig, pointerer Amnesty, at en høringsfrist på én nat underminerer Specialudvalgets mulighed for at modtage kvalificerede bemærkninger, og derved selve rationalet bag høring af ekspertise udenfor ministeriet.