88 resultater

Høring vedrørende evaluering af udbudsloven

Amnesty forholder sig til den del af loven, der har med samfundsansvar i offentlige indkøb at gøre.


Brev til Israels ambassadør

I forbindelse med udgivelsen af rapporten "Destination: Occupation" har Amnesty International sendt et brev til den israelske ambassadør i Danmark. 


Høringssvar til Folketingets Transport-, Bygge og Boligudvalg

Bemærkninger til L38 forslag til lov om ændring af lov om almene boliger.


Høringssvar ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven

Amnestys bemærkninger til justitsministeriet ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven (Ghettopakken)


Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

Amnesty Internationals bemærkninger til udkast til ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.


Høringssvar til Udlændinge og Integrationsministeriet

Bemærkninger til L 140 - forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven m.fl.


Brev til statsministeren forud for Indien-besøg

Brev: I et brev afsendt den 11. januar 2019 beder Amnesty Danmark Lars Løkke Rasmussen om at påtale angreb mod menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsorganisationer under sit besøg i Indien.  


Høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om fuldbyrdelse af straf mv.

 


HØRINGSSVAR OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF STRAFFELOVEN

Høringssvar: Ift. ulovlig påvirkningsvirksomhed rummer forslaget så mange løst formulerede elementer, at det er vanskeligt at sige noget blot nogenlunde sikkert om den fremtidige retstilstand.


Udkast til forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Høringssvar:  Vi vil i høringssvaret primært forholde sig til skærpelse af kursen over for 10-14- årige.


Amnesty om situationen i Ungarn: “Kære medlem af Europa-Parlamentet, …”

Brev fra Amnesty: "Kære medlem af Europa-Parlamentet, Jeg skriver til dig i forbindelse med den bekymrende udvikling i Ungarn og det ungarske lovforslag 'Stop So ros'. Det nye lovforslag skitserer, at den ungarske regering vil slå hårdt ned på de individer og organisationer, der støtter den illegale migration, men asylansøgere og flygtninge er også omfattet af denne definition".


Tibetsagen: Brev til justitsministeren

Brev til Søren Pape Poulsen: Amnesty International har fulgt udviklingen i sagen om politiets håndtering af Tibet-demonstranter under kinesiske statsbesøg i 2012 og 2013 og særligt spørgsmålet om opklaringen af, hvem der i givet fald traf beslutningen om – og gav ordren til – at demonstranterne skulle forhindres i at nå frem til den kinesiske delegations rute og fratages deres bannere.