88 resultater

Tildækningsforbud – forslag til lov om ændring af straffeloven

Høringssvar: Ved mail af 6. februar 2018 har Justitsministeriet fremsendt forslag til lov om ændring af straffeloven – tildækningsforbud – og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til forslaget.


Københavnererklæringen

Høringssvar: Amnesty International har – sammen med syv andre internationale NGO’er  – skrevet et fælles høringssvar til Københavner erklæringen, som skal vedtages af samtlige 47 medlemslande i april måned.


Udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven.

Høringssvar: Udkastet præsenteres som et forslag til skærpelse af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge.


Brev til statsministeren vedr. Tyrkiet

Jeg skriver til dig med en særlig henstilling til at arbejde for stærke rådskonklusioner vedrørende Tyrkiets kritiske menneskerettighedssituation, når det Europæiske Råd mødes den 19.-20. oktober.


Amnestys høringssvar om forslag til ny ordning om kvoteflygtninge

Udlændinge- og Integrationsministeriet har fremsendt udkast til ny ordning for kvoteflygtninge og anmodet om Amnestys bemærkninger til udkastet. Danmark har modtaget kvoteflygtninge siden 1978 og har siden 1989 taget imod cirka 500 kvoteflygtninge om året. Men i september 2016 blev ordningen suspenderet på ubestemt tid. Ifølge det nye forslag skal det fremover være ministeren, der hvert år afgør, om Danmark skal modtage kvoteflygtninge. Der vil således ikke være nogen fast ramme. Hvert år vil ministeren beslutte, om - og i bekræftende fald hvor mange - Danmark skal modtage flygtninge til genbosætning. Læs her Amnestys bemærkninger.


Brev til statsministeren om besøg hos præsident Trump 30. marts 2017

I et brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) opfordrer Amnesty International til at tale med stærk stemme i forsvaret for menneskerettigheder, retssikkerhed og det internationale samarbejde, når han mødes med USA’s præsident Donald Trump.


Brev til statsministeren om Amnestys årsrapport 2016/17

Amnesty Internationals årsrapport 2016/17, The State of the World’s Human Rights, dokumenterer et stærkt behov for at styrke arbejdet for menneskerettighederne. Vi skrev til Lars Løkke Rasmussen og opfordrede ham til at bruge rapporten i sit arbejde for at fremme respekten for disse rettigheder, både nationalt og internationalt. 


Brev til Forsvarsministeren vedr. Irak rapport

I januar 2017, sendte vi et brev til forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen på baggrund af rapporten:”Iraq: Turning a Blind Eye - The Arming of the Popular Mobilization Units


Brev til statsministeren vedr. den ulykkelige situation for de tusinder af flygtninge og migranter, der lige nu er fanget på græske øer.

Situationen er et resultat af aftalen mellem EU og Tyrkiet om tilbagesendelse af asylansøgere. Aftalen er dybt problematisk i sig selv, da Tyrkiet ikke kan betegnes som et sikkert land at sende flygtninge tilbage til og desuden allerede huser et meget stort antal flygtninge uden at garantere dem sikre forhold.


Høringssvar over udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden m.m.

Bemærkninger til udkast til ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger.


Henvendelse fra Amnesty International til udviklingsminister Ulla Tørnæs

Henvendelse fra Amnesty International til udviklingsminister Ulla Tørnæs i anledning af ministerens nylige udnævnelse og regeringsgrundlaget på ministerens område. 


Henvendelse fra Amnesty International til udenrigsminister Anders Samuelsen

Henvendelse fra Amnesty International til udenrigsminister Anders Samuelsen i anledning af ministerens nylige udnævnelse og regeringsgrundlaget på ministerens område.