84 resultater

Høringssvar vedr. udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi

Amnestys anbefalinger til Udenrigsministeriet, hvordan menneskerettighederne kan fremmes og uddybes i strategien


Brev til Udenrigsministeren vedr. Saudi-Arabien

Den 29. juni kl. 17 dansk tid, udkommer Amnesty International sammen med Human Rights Watch med anbefaling om, at Saudi-Arabiens medlemsrettigheder i rådet suspenderes


Notat vedr. den danske voldtægtsbestemmele

Amnesty vil gerne opfordre til at ændre den danske voldtægtsbestemmelse, så man indfører en definition, der også forbyder seksuel omgang med en person, der ikke har samtykket til handlingen.


Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Udlændinge, Integrations og Boligministeren har fremsendt L191 om forslag til ændring af udlændingeloven m.fl., og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger hertil.


Brev til Udenrigsministeren vedr. statsbesøg i Burkina Faso

Henvendelse fra Amnesty International vedr. Udenrigsministerens besøg i Burkina Faso, der blandt andet har fokus på kvinder og pigers sundhed.


Brev til forsvarsministeren vedr. danske styrkers håndtering af frihedsberøvede til de irakiske myndigheder.

Henvendelse fra Amnesty International til Forsvarsministeren vedrørende forholdet mellem de af ministeren afgivne svar på spørgsmål om fangehåndtering i Irak og Syrien og udkastet til Forsvarets Militærmanuals beskrivelse af samme problemstilling.


Brev til statsministeren vedr. statsbesøg fra Mexico

I forbindelse med det kommende statsbesøg af den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto opfordrer Amnesty Statsministeren til at drøfte menneskerettighedssituationen i Mexico med præsidenten.


Høringssvar vedr. Forsvarsministeriets udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer

Forsvarsministeriet har fremsendt udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til manualen.


Brev til Justitsministeren vedrørende mulig genindførelse af internetsessionslogning

Forslaget er i sit indhold juridisk betænkeligt, baseret på et meget uklart grundlag og vil indebære en massiv overvågning af danske borgere og virksomheder.


Brev til udenrigsministeren vedr. besøg til Saudi-Arabien

Henvendelse i anledning af det kommende statsbesøg til Saudi-Arabien


Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Amnesty kritiserer at lovforslagene omkring udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse og skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse stider imod konventionerne.


Brev til udenrigsministeren i anledning af statsbesøg til Iran

Amnesty beder i dette brev ministeren benytte lejligheden til at udtrykke bekymring over Irans manglende overholdelse af menneskerettighederne.