Høring vedrørende evaluering af udbudsloven

I høringssvaret her gennemgår vi først det behov, som vi ser for at inddrage samfundsansvar langt bedre i offentlige indkøb, dernæst redegør vi for de udfordringer med hensyn til samfundsansvar i offentlige indkøb, som mange tilbudsgivere står overfor. Til sidst gennemgår vi de forslag til ændringer af udbudsloven, som vi ser et behov for.

Læs hele høringssvaret her