Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed

Høringssvar over udkast til forslag til lov om Center for Cybersikkerhed.

Ved mail af 7. januar 2019 har Forsvarsministeriet anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til ovennævnte udkast til ændring af lov om Center for Cybersikkerhed.

Læs høringssvaret