Høringssvar til lov om ændring af udlændingeloven

Afskaffelse af kravet om vellykket integration i sager om familiesammenføring med børn og indførelse af en frist på 3 måneder for indgivelse af ansøgning.

Læs høringssvaret her