Høringssvar ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven

Høringssvar ifbm. intitativer mod parralelsamfund

Her findes Amnestys bemærkninger til justitsministeriet ift. ændringer af straffeloven, pasloven og politiloven.

Læs hele høringssvaret her