Høringssvar til Udlændinge og Integrationsministeriet

Høringssvar til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bemærkninger til L 140 – forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven m.fl.

Læs høringssvaret

Der blev også sendt en supplerende henvendelse til Folketingets udlændige- og integrationsudvalg i forbindelse med L 140.  

Læs det her