Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Forslag om ændring af reglerne for fremmedkrigeres børns erhvervelse af statsborgerskab, vandelskrav for bipersoner, fortabelse af dansk indfødsret m.v.

Læs høringssvaret her