117 results

Brev til udenrigsministeren

Brev til udenrigsministeren vedr. hastemøde for at diskutere den diplomatiske indsats for at få løsladt Abdulhadi Al-Khawaja i Bahrain. 


Høringssvar: Udlændingeloven

Høringssvar over udkast til forslag til ændring af udlændingeloven: Bekymring ift. familiesammenføringsreglernes overesntemmelse med EMRK for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.


Brev til justitsministeren

Brev til justitsminister Karen Hækkerup med en opfordring til, at der bliver vedtaget en national handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af voldtægt og seksuel vold.


Brev til statsministeren

Amnesty opfordrer i dette brev fra april 2014 statsministeren til at tage kontakt til Barack Obama og David Cameron for at få løsladt den sultestrejkende danske livstidsdømte samvittighedsfange Abdulhadi Al-Khawaja.


Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Høringssvar over uddannelsen til Lærer. Amnesty bifalder at menneskerettighederne er skrevet eksplicit ind i faget Almen dannelse (KLM) under Lærernes Grundfaglighed.

 


Tilsyn med PET

Tilsyn med PET: Bekymring over manglende retlige regulering af brugen af civile agenter m.v., jf. Morten Storm-sagen. 


Høringssvar om strategien for den fremadrettede danske udviklingspolitik

Amnesty bifalder, at strategien tager eksplicit udgangspunkt i de universelle menneskerettigheder, som de er nedfældet i FN-Pagten og Verdenserklæringen


Høringssvar: Ændring af straffeloven

Høringssvar over straffelovens bestemmelser om seksuel vold: Opfordring til at sikre lige beskyttelse af ofrene uanset deres relation til gerningsmanden. 


Høringssvar: vedr. lømmepakke

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed: Bekymring for retssikkerheden i forbindelse med den styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden