117 results

Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Udlændinge, Integrations og Boligministeren har fremsendt L191 om forslag til ændring af udlændingeloven m.fl., og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger hertil.


Brev til Udenrigsministeren vedr. statsbesøg i Burkina Faso

Henvendelse fra Amnesty International vedr. Udenrigsministerens besøg i Burkina Faso, der blandt andet har fokus på kvinder og pigers sundhed.


Brev til forsvarsministeren vedr. danske styrkers håndtering af frihedsberøvede til de irakiske myndigheder.

Henvendelse fra Amnesty International til Forsvarsministeren vedrørende forholdet mellem de af ministeren afgivne svar på spørgsmål om fangehåndtering i Irak og Syrien og udkastet til Forsvarets Militærmanuals beskrivelse af samme problemstilling.


Brev til statsministeren vedr. statsbesøg fra Mexico

I forbindelse med det kommende statsbesøg af den mexicanske præsident Enrique Peña Nieto opfordrer Amnesty Statsministeren til at drøfte menneskerettighedssituationen i Mexico med præsidenten.


Høringssvar vedr. Forsvarsministeriets udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer

Forsvarsministeriet har fremsendt udkast til militærmanual om folkeret i internationale militære operationer og anmodet om Amnesty Internationals eventuelle bemærkninger til manualen.


Brev til Justitsministeren vedrørende mulig genindførelse af internetsessionslogning

Forslaget er i sit indhold juridisk betænkeligt, baseret på et meget uklart grundlag og vil indebære en massiv overvågning af danske borgere og virksomheder.


Brev til udenrigsministeren vedr. besøg til Saudi-Arabien

Henvendelse i anledning af det kommende statsbesøg til Saudi-Arabien


Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Amnesty kritiserer at lovforslagene omkring udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse og skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse stider imod konventionerne.


Brev til udenrigsministeren i anledning af statsbesøg til Iran

Amnesty beder i dette brev ministeren benytte lejligheden til at udtrykke bekymring over Irans manglende overholdelse af menneskerettighederne.


Bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Amnesty udtrykker bekymring om elementer, som bryder afgørende med vigtige retsprincipper og sædvaner uden nogen videre retspolitisk diskussion om vægtningen af de praktiske hensyn mod de principielle.


Svar til Udenrigsministeriet

Bemærkninger til Danmarks anden nationale rapport til FN's Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse. 


Brev til medlemmerne af udvalget for udlændinge- og integrationspolitik

Indførelsen af integrationsydelsen vil skabe eksklusion, ikke integration, uden samtidig at have nævneværdig effekt på tilstrømningen af asylansøgere. Så klar er Amnestys dom over regeringens såkaldte straksopbremsning.