101 resultater

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Høringssvar over uddannelsen til Lærer. Amnesty bifalder at menneskerettighederne er skrevet eksplicit ind i faget Almen dannelse (KLM) under Lærernes Grundfaglighed.

 


Tilsyn med PET

Tilsyn med PET: Bekymring over manglende retlige regulering af brugen af civile agenter m.v., jf. Morten Storm-sagen. 


Høringssvar om strategien for den fremadrettede danske udviklingspolitik

Amnesty bifalder, at strategien tager eksplicit udgangspunkt i de universelle menneskerettigheder, som de er nedfældet i FN-Pagten og Verdenserklæringen


Høringssvar: Ændring af straffeloven

Høringssvar over straffelovens bestemmelser om seksuel vold: Opfordring til at sikre lige beskyttelse af ofrene uanset deres relation til gerningsmanden. 


Høringssvar: vedr. lømmepakke

Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om politiets virksomhed: Bekymring for retssikkerheden i forbindelse med den styrket indsats mod omfattende forstyrrelse af den offentlige orden