Brev til medlemmerne af udvalget for udlændinge- og integrationspolitik

I brevet udtaler Amnesty skarp kritik af ministerens forslag om indførelse af den såkaldte integrationsydelse.

Læs brevet her

Læs ministerens svar her