Brev til udenrigsministeren i anledning af statsbesøg til Iran

Vedr. statsbesøg til Iran

Kære Kristian Jensen

I anledning af det kommende statsbesøg til Iran d. 4. – 5. januar 2016 vil Amnesty International med dette brev gerne bede dig benytte lejligheden til at udtrykke bekymring over Irans manglende overholdelse af menneskerettighederne.

Konkret ser vi gerne, at brugen af dødsstraf generelt og i særdeleshed over for mindreårige bliver fremhævet.

Iran er et af de lande i verden, der henretter flest mennesker. Mellem 1. januar og 1. november 2015 er mindst 830 mennesker blevet henrettet. I et flertal af sagerne idømmes dødsstraf ved forbrydelser, som ikke lever op til de internationale standarder såsom narkorelateret kriminalitet, økonomisk kriminalitet og for handlinger, som ikke burde være kriminelle såsom at bruge ens religionsfrihed. Herudover beretter flere om brugen af tortur for at fremtvinge tilståelser.

Brugen af dødsstraf over for personer, der er under 18 år på gerningstidspunktet, finder forsat sted på trods af, at Iran har tilsluttet sig både Konvention om borgerlige og politiske rettigheder samt Børnekonventionen, der klart forbyder dette.

Amnesty har løbende været i kontakt med den danske ambassade i Iran om flere konkrete dødsstrafssager, som vi også håber, at du vil bringe op under statsbesøget.

Til orientering har vi vedlagt forskellige dokumenter om sitautionen i Iran: Et oversigtsdokument til dig fra vores internationale kontor, Amnesty’s rapport til FN’s Komité om Barnets Rettigheder i forbindelse med Irans gennemgang i kommitteen d. 11. – 12. januar 2016 samt et fælles NGO-brev i forbindelse med resolutionen om Iran ved UNGA70.

Vi står selvfølgelig til rådighed ved eventuelle spørgsmål. 

Venlig hilsen

Trine Christensen

Vicegeneralsekretær

Amnesty International Dansk afdeling