Brev til forsvarsministeren vedr. danske styrkers håndtering af frihedsberøvede til de irakiske myndigheder.

Amnesty International har med interesse fulgt drøftelserne om beslutningsforslag B 108, herunder de supplerende oplysninger, som er fremkommet gennem forsvarsministerens svar på forsvarsudvalgets spørgsmål vedrørende B 108. 

Læs brevet her