99 resultater

Brev til udenrigsministeren vedr. besøg til Saudi-Arabien

Henvendelse i anledning af det kommende statsbesøg til Saudi-Arabien


Høringssvar om forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Amnesty kritiserer at lovforslagene omkring udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus, skærpelse af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse og skærpelse af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse stider imod konventionerne.


Brev til udenrigsministeren i anledning af statsbesøg til Iran

Amnesty beder i dette brev ministeren benytte lejligheden til at udtrykke bekymring over Irans manglende overholdelse af menneskerettighederne.


Bemærkninger til forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Amnesty udtrykker bekymring om elementer, som bryder afgørende med vigtige retsprincipper og sædvaner uden nogen videre retspolitisk diskussion om vægtningen af de praktiske hensyn mod de principielle.


Svar til Udenrigsministeriet

Bemærkninger til Danmarks anden nationale rapport til FN's Menneskerettighedsråd under Den Universelle Periodiske Bedømmelse. 


Brev til medlemmerne af udvalget for udlændinge- og integrationspolitik

Indførelsen af integrationsydelsen vil skabe eksklusion, ikke integration, uden samtidig at have nævneværdig effekt på tilstrømningen af asylansøgere. Så klar er Amnestys dom over regeringens såkaldte straksopbremsning.


Brev til udenrigsministeren

Brev til udenrigsministeren vedr. hastemøde for at diskutere den diplomatiske indsats for at få løsladt Abdulhadi Al-Khawaja i Bahrain. 


Høringssvar: Udlændingeloven

Høringssvar over udkast til forslag til ændring af udlændingeloven: Bekymring ift. familiesammenføringsreglernes overesntemmelse med EMRK for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus.


Brev til justitsministeren

Brev til justitsminister Karen Hækkerup med en opfordring til, at der bliver vedtaget en national handlingsplan til forebyggelse og bekæmpelse af voldtægt og seksuel vold.


Brev til statsministeren

Amnesty opfordrer i dette brev fra april 2014 statsministeren til at tage kontakt til Barack Obama og David Cameron for at få løsladt den sultestrejkende danske livstidsdømte samvittighedsfange Abdulhadi Al-Khawaja.


Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Høringssvar over uddannelsen til Lærer. Amnesty bifalder at menneskerettighederne er skrevet eksplicit ind i faget Almen dannelse (KLM) under Lærernes Grundfaglighed.

 


Tilsyn med PET

Tilsyn med PET: Bekymring over manglende retlige regulering af brugen af civile agenter m.v., jf. Morten Storm-sagen.