Notat vedr. den danske voldtægtsbestemmele

Amnesty vil gerne opfordre til at ændre den danske voldtægtsbestemmelse, så man indfører en definition, der også forbyder seksuel omgang med en person, der ikke har samtykket til handlingen. Et samtykke skal gives frivilligt, og skal fremstå som et resultat af personens frie vilje, set i lyset af de konkrete omstændigheder.

Læs notatet her